Hebrew Names Restored & Emphasized

Living Strong's Lexical MapConsonants

Consonants Hebrew Full Transliteration Transliteration
lef (Alef) א [not transliterated]
B (Beth) בּ B,b B,b
L Dq (No Dagesh) ב V,v V,v
Gmel (Gimel) גּ G,g G,g
L Dq (No Dagesh) ג Q,q G,g
Dle or Dle (Daleth, Daled) דּ D,d D,d
L Dq (No Dagesh) ד , D,d
H or H (He, He) ה H,h H,h
Ww (Waw) ו W,w W,w
Zayin (Zayin) ז Z,z Z,z
(Cheth) ח , Ch,ch
(Teth) ט ,+ T,t
Y or Y (Yod, Yud) י Y,y Y,y
Cf (Kaf) &
Cf Sf (Final Kaf)
כּ
ךּ
C,c K,k
L Dq (No Dagesh) כ ך , Kh,kh
Lme (Lamed) ל L,l L,l
Mm (Mem) &
Mm Sf (Final Mem)
מ
ם
M,m M,m
Nn (Nun) &
Nn Sf (Final Nun)
נ
ן
N,n N,n
Sme (Samekh) ס S,s S,s
`Ayin (Ayin) ע ` [not transliterated]
P or P or P (Pe, Pe, Peh) &
P Sf (Final Pe)
פּ
ףּ
P,p P,p
L Dq (No Dagesh) פ ף F,f F,f
X or Xk (Tzadi, Tzadiq) &
X Sf (Final Tzadi)
צ
ץ
X,x Tz,tz
Kf or Kf (Qof, Quf) ק K,k Q,q
R or Ri (Resh, Reish) ר R,r R,r
n (Sin) שׂ ,$ S,s
n (Shin) שׁ , Sh,sh
n/n (Sin/Shin) ש J,j S,s
Tw or Tf (Tav, Taf) תּ T,t T,t
L Dq (No Dagesh) ת , Th,th

Doubled-Consonants

Consonants Hebrew Full Transliteration Transliteration
B-b בּ BB,bb BB,bb
Gmel-gmel גּ GG,gg GG,gg
Dle-dle דּ DD,dd DD,dd
Ww-ww וּ WW,ww WW,ww
Zayin-zayin זּ ZZ,zz ZZ,zz
-+ טּ TT,tt TT,tt
Y-y יּ YY,yy YY,yy
Cf-cf כּ CC,cc KK,kk
Lme-lme לּ LL,ll LL,ll
Mm-mm מּ MM,mm MM,mm
Nn-nn נּ NN,nn NN,nn
Sme-sme סּ SS,ss SS,ss
P-p פּ PP,pp PP,pp
X-x צּ XX,xx TZTZ,tztz
Kf-kf קּ KK,kk QQ,qq
n-$n שּׂ ,$$ SS,ss
n-n שּׁ , SHSH,shsh
Tw-tw תּ TT,tt TT,tt

Vowels

Vowels Hebrew Full Transliteration Transliteration
Pat (Patach) אַ A,a A,a
Kmx (Qamatz) אָ , A,a
Kmx K+n (Qamatz Qatan) אָ O,o O,o
Seql (Segol) אֶ E,e E,e
Xr or Xr (Tzere, Tzereh) אֵ , E,e
rk (Chiriq) אִ I,i I,i
lm (Cholam) אֹ , O,o
lam Ml (Cholam Male) , O,o
rk (Shuruq) , U,u
Kubx (Qubutz) אֻ U,u U,u
Xr Y אֵי , E,e
rk Y אִי , I,i
Seql Y אֶי , E,e
+af Pat (Chataf Patach) אֲ , A,a
+af Seql (Chataf Segol) אֱ , E,e
+af Kmx (Chataf Qamatz) אֳ , O,o
lm H אֹה , -OH,-oh
Kmx H אָה , -AH,-ah
Xr H אֵה , -EH,-eh
Seql H אֶה , -EH,-eh
Pat [Final Gutteral] הַ חַ עַ , -A,-a
w (Shewa) אְ , E,e

Holy Name & Divine Titles

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Adon L/lord n אֲדוֹן
adon L/lord; master; owner; sir n אֲדוֹן
Adonay Lord; God ny אֲדֹנָי
Adonim Lord nm אֲדֹנִים
adonim lords; masters nm אֲדֹנִים
El God l אֵל
el god l אֵל
Elah God lh אֱלָה
elah god lh אֱלָה
elahin gods lhn אֱלָהִין
elim gods; mighty; idols lm אֵלִים
Eloah God lh אֱלוֹהַ
eloah god lh אֱלוֹהַ
ELOHIM GOD LHM אֱלֹהִים
Elohim God(s) lhm אֱלֹהִים
elohim god(s); goddess; judge(s); angels lhm אֱלֹהִים
Elyon (most) high(est) `Elyn עֶליוֹן
Illaya (most) H/high `Illy עִלָּיָא
Meqaddishkhem which sanctify/hallow you/them Mkaddiem מְקַדִּשׁכֶם
Nissi [Jehovah]nissi Niss נִסִּי
Rofekha that healeth thee Rfe רֹפאֶכָ
Roi my shepherd R` רֹעִי
Shadday Almighty adday שַׁדַּי
Shalom [Jehovah]shalom lm שָׁלוֹם
Shammah there mm שָׁמָּה
Tzevaoth of hosts Xv צְבָאוֹת
TZIDQENU OUR RIGHTEOUSNESS XIKN צִדקֵנוּ
Tzidqenu our righteousness Xikn צִדקֵנוּ
YAH JAH YH יָה
Yah LORD Yh יָה
YAHWEH LORD; JEHOVAH YHW יָהוֶה
Yahweh LORD; GOD; JEHOVAH Yhw יָהוֶה
Yireh [Jehovah]jireh Yir יִראֶה

Exhaustive Transliteration List


A

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Acharchel Aharhel arl אֲחַרחֵל
Achasbay Ahasbai asbay אֲחַסבַּי
Achashwerosh Ahasuerus awr אֲחַשׁוֵרוֹשׁ
Achav Ahab Av אַחאָב
Achaz Ahaz z אָחָז
Achazyah Ahaziah azy אֲחַזיָה
Achban Ahban Abn אַחבָּן
Acher Aher Ar אַחֵר
Achi Ahi אֲחִי
Achiam Ahiam m אֲחִיאָם
Achiezer Ahiezer `ezer אֲחִיעֶזֶר
Achihud Ahihud h אֲחִיהוּד
Achilud Ahilud l אֲחִילוּד
Achimaatz Ahimaaz ma`ax אֲחִימַעַץ
Achiman Ahiman man אֲחִימַן
Achimelekh Ahimelech mele אֲחִימֶלֶך
Achimoth Ahimoth m אֲחִימוֹת
Achinadav Ahinadab nv אֲחִינָדָב
Achinoam Ahinoam n`am אֲחִינֹעַם
Achiqam Ahikam km אֲחִיקָם
Achira Ahira ra` אֲחִירַע
Achiram Ahiram rm אֲחִירָם
Achiramim Ahiramites rmm אֲחִירָמִים
Achisamakh Ahisamach sm אֲחִיסָמָך
Achishachar Ahishahar ar אֲחִישָׁחַר
Achishar Ahishar r אֲחִישָׁר
Achithofel Ahithophel fel אֲחִיתֹפֶל
Achituv Ahitub i+v אֲחִטוּב
Achiyyah [#1] Ahiah iyy אֲחִיָּה
Achiyyah [#2] Ahijah iyy אֲחִיָּה
Achlav Ahlab Alv אַחלָב
Achlay Ahlai Aly אַחלָי
Achmetha Achmetha Am אַחמְתָא
Achoach Ahoah אֲחוֹחַ
Achochi Ahohite אֲחוֹחִי
Achrach Aharah Ara אַחרַח
Achumay Ahumai may אֲחוּמַי
Achuzzam Ahuzam uzzm אֲחֻזָּם
Achuzzath Ahuzzath uzza אֲחֻזַּת
Achyan Ahian Ayn אַחיָן
Achyo Ahio Ay אַחיוֹ
Achzay Ahasai Azay אַחזַי
Adadah Adadah `A` עַדעָדָה
Adah Adah ` עָדָה
Adalya Adalia aly אֲדַליָא
Adam Adam m אָדָם
Adamah Adamah m אֲדָמָה
Adami Adami m אֲדָמִי
Adar Adar [#1] r אֲדָר
Adayah Adaiah `y עֲדָיָה
Adbeel Adbeel Abl אַדבְּאֵל
Addan Addan Addn אַדָּן
Addar [#1] Adar [#2] Addr אַדָּר
Addar [#2] Addar Addr אַדָּר
Addon Addon Addn אַדּוֹן
Ader Ader `er עָדֶר
Adiel Adiel `l עֲדִיאֵל
Adin Adin `n עָדִין
Adina Adina `n עֲדִינָא
Adino Adino `n עֲדִינוֹ
Adithayim Adithaim `ayim עֲדִיתַיִם
Adlay Adlai `Aly עַדלָי
Admah Admah Am אַדמָה
Admatha Admatha Am אַדמָתָא
Adna Adna `An עַדנָא
Adnach Adnah `Ana עַדנַח
Adomi Edomite m אֲדוֹמִי
Adomim Edomites mm אֲדוֹמִים
Adoni-Bezeq Adonibezek n Bezek אֲדֹנִי־בֶּזֶק
Adoniqam Adonikam nkm אֲדֹנִיקָם
Adoniram Adoniram nrm אֲדֹנִירָם
Adoni-Tzedeq Adonizedek n Xeek אֲדֹנִי־צֶדֶק
Adoniyyah Adonijah niyy אֲדֹנִיָּה
Adoram Adoram rm אֲדֹרָם
Adorayim Adoraim rayim אֲדוֹרַיִם
Adrammelekh Adrammelech Arammele אַדרַמֶּלֶך
Adriel Adriel `Arl עַדרִיאֵל
Adullam Adullam `ullm עֲדֻלָּם
Adullami Adullamite `ullm עֲדֻלָּמִי
Adummim Adummim ummm אֲדֻמִּים
Afarsathkhaye Apharsathchites farsay אֲפַרסַתכָיֵא
Afarsaye Apharsites frsy אֲפָרסָיֵא
Afarsekhaye Apharsachites farsy אֲפַרסְכָיֵא
Afeq Aphek fk אֲפֵק
Afeqah Aphekah fk אֲפֵקָה
Afiach Aphiah f אֲפִיחַ
Afiq Aphik fk אֲפִיק
Afrah Aphrah `Afr עַפרָה
Agag Agag qq אֲגָג
Agagi Agagite qq אֲגָגִי
Age Agee q אָגֵא
Agur Agur qr אָגוּר
Aharon Aaron Ahrn אַהֲרֹן
Aharonim Aaronites Ahrnm אַהֲרֹנִים
Ahawa Ahava Ahw אַהֲוָא
Akhan Achan `Ģn עָכָן
Akhar Achar `Ģr עָכָר
Akhbor Achbor `Abr עַכבּוֹר
Akhish Achish Ģ אָכִישׁ
Akhor Achor `Ģr עָכוֹר
Akhsah Achsah `As עַכסָה
Akhshaf Achshaph Af אַכשָׁף
Akhziv Achzib Azv אַכזִיב
Akkad Accad Acca אַכַּד
Akko Accho `Acc עַכּוֹ
Alameth Alameth `lme עָלָמֶת
Alammelekh Alammelech Alammele אַלַמֶּלֶך
Alamoth Alamoth `lm עֲלָמוֹת
Alemeth Alemeth `leme עָלֶמֶת
Allon Allon Alln אַלּוֹן
Allon-Bakhuth Allonbachuth Alln B אַלּוֹן־בָּכוּת
Almodad Almodad Alm אַלמוֹדָד
Almon Almon `Almn עַלמוֹן
Almon-Divlathaymah Almondiblathaim `Almn Divlym עַלמֹן־דִּבלָתָימָה
Aloth Aloth `l עָלוֹת
Al-Tashcheth Altaschith Al Ta אַל־תַּשׁחֵת
Alush Alush l אָלוּשׁ
Alwah Alvah `Alw עַלוָה
Alwan Alvan `Alwn עַלוָן
Alyah Aliah `Aly עַליָה
Alyan Alian `Alyn עַליָן
Amad Amad `Am` עַמעָד
Amal Amal `ml עָמָל
Amaleq Amalek `mlk עֲמָלֵק
Amaleqi Amalekite `mlk עֲמָלֵקִי
Amaleqim Amalekites `mlkm עֲמָלֵקִים
Amam Amam mm אֲמָם
Amanah Amana mn אֲמָנָה
Amaryah Amariah mary אֲמַריָה
Amasa Amasa `m$ עֲמָשָׂא
Amasay Amasai `m$ay עֲמָשַׂי
Amashsay Amashai `masay עֲמַשׁסַי
Amasyah Amasiah `masy עֲמַסיָה
Amatzyah Amaziah maxy אֲמַציָה
Ami Ami m אָמִי
Amittay Amittai mittay אֲמִתַּי
Ammah Ammah Amm אַמָּה
Ammi Ammi `Amm עַמִּי
Ammiel Ammiel `Amml עַמִּיאֵל
Ammihud Ammihud `Ammh עַמִּיהוּד
Amminadav Amminadab `Ammnv עַמִּינָדָב
Ammi-Nadiv Amminadib `Amm Nv עַמִּי־נָדִיב
Ammishadday Ammishaddai `Ammaddy עַמִּישַׁדָּי
Ammizavad Ammizabad `Ammzv עַמִּיזָבָד
Ammon Ammon `Ammn עַמּוֹן
Ammoni Ammonite `Ammn עַמּוֹנִי
Ammonim Ammonites `Ammnm עַמֹּנִים
Ammonith Ammonitess `Ammn עַמֹּנִית
Amnon Amnon Amnn אַמנוֹן
Amon Amon mn אָמוֹן
Amoq Amok `mk עָמוֹק
Amorah Gomorrah `mr עֲמֹרָה
Amos Amos `ms עָמוֹס
Amotz Amoz mx אָמוֹץ
Amrafel Amraphel Amrfel אַמרָפֶל
Amram Amram `Amrm עַמרָם
Amramim Amramites `Amrmm עַמרָמִים
Amtzi Amzi Amx אַמצִי
Anacharath Anaharath nra אֲנָחֲרַת
Anah Anah `n עֲנָה
Anamim Anamim `nmm עֲנָמִים
Anammelekh Anammelech `nammele עֲנַמֶּלֶך
Anan Anan `nn עָנָן
Anani Anani `nn עֲנָנִי
Ananyah Ananiah `nny עֲנָניָה
Anaq Anak `nk עֲנָק
Anaqim Anakims `nkm עֲנָקִים
Anath Anath `n עֲנָת
Anathoth Anathoth `n עֲנָתוֹת
Anav Anab `nv עֲנָב
Anayah Anaiah `ny עֲנָיָה
Anem Anem `nm עָנֵם
Aner Aner `nr עָנֵר
Aniam Aniam n`m אֲנִיעָם
Anim Anim `nm עָנִים
Annethothi [#1] Anethothite `Ann עַנְּתֹתִי
Annethothi [#2] Anetothite `Ann עַנְּתֹתִי
Annethothi [#3] Antothite `nn עֲנְּתוֹתִי
Anthothiyyah Antothijah `Aniyy עַנתֹתִיָּה
Anuv Anub `nv עָנוּב
Appayim Appaim Appyim אַפָּיִם
Aqan Akan `kn עֲקָן
Aqquv Akkub `Akkv עַקּוּב
Aqrabbim Akrabbim `Akrabbm עַקרַבִּים
Ar Ar `r עָר
Arach Arah ra אָרַח
Arad Arad `r עֲרָד
Aram [#1] Aram rm אֲרָם
Aram [#2] Syria rm אֲרָם
Aram-Darmeseq Syriadamascus ram Darme$ek אֲרַם־דַּרמֶשֶׂק
Aramith [#1] Syriack rm אֲרָמִית
Aramith [#2] Syrian [#1] rm אֲרָמִית
Aram-Maakhah Syriamaachah ram Ma` אֲרַם־מַעֲכָה
Arammi [#1] Aramitess ramm אֲרַמִּי
Arammi [#2] Syrian [#2] ramm אֲרַמִּי
Arammim Syrians rammm אֲרַמִּים
Aram-Naharayim [#1] Aramnaharaim ram Nahrayim אֲרַם־נַהֲרַיִם
Aram-Naharayim [#2] Mesopotamia ram Nahrayim אֲרַם־נַהֲרַיִם
Aram-Tzovah Aramzobah ram Xv אֲרַם־צוֹבָה
Aran Aran rn אֲרָן
Ararat [#1] Ararat rr+ אֲרָרָט
Ararat [#2] Armenia rr+ אֲרָרָט
Arav [#1] Arab rav אֲרַב
Arav [#2] Arabia [#1] `rav עֲרַב
Aravah Arabah `rv עֲרָבָה
Aravi Arabian `rv עֲרָבִי
Aravim Arabians `rvm עֲרָבִים
Arawnah Araunah rawn אֲרַונָה
Arba [#1] Arba Arba` אַרבַּע
Arba [#2] Arbah Arba` אַרבַּע
Arbi Arbite Arb אַרבִּי
Ard Ard Ard אַרדּ
Ardim Ardites Ardm אַרדִּים
Ardon Ardon Ardn אַרדּוֹן
Areli Areli Arl אַראֵלִי
Arelim Arelites Arlm אַראֵלִים
Argov Argob Argv אַרגֹּב
Aridatha Aridatha r אֲרִידָתָא
Ariday Aridai riay אֲרִדַי
Ariel Ariel rl אֲרִיאֵל
Arisay Arisai rsay אֲרִיסַי
Arkewaye Archevites Arcwy אַרכְּוָיֵא
Arki [#1] Archi Arc אַרכִּי
Arki [#2] Archite Arc אַרכִּי
Armoni Armoni Armn אַרמֹנִי
Arnan Arnan Arnn אַרנָן
Arnon Arnon Arnn אַרנוֹן
Arod Arod r אֲרוֹד
Arodi Arodi r אֲרוֹדִי
Arodim Arodites rm אֲרוֹדִים
Aroer Aroer `r`r עֲרֹעֵר
Aroeri Aroerite `r`r עֲרֹעֵרִי
Arpad [#1] Arpad Arp אַרפָּד
Arpad [#2] Arphad Arp אַרפָּד
Arpakhshad Arphaxad Arpaa אַרפַּכשַׁד
Arqi Arkite `Ark עַרקִי
Artachshasta Artaxerxes Artaa$t אַרתַּחשַׁשׂתָּא
Artza Arza Arx אַרצָא
Arubboth Aruboth rubb אֲרֻבּוֹת
Arvathi Arbathite `Arv עַרבָתִי
Arwad Arvad Arwa אַרוַד
Arwadi Arvadite Arw אַרוָדִי
Aryeh Arieh Ary אַריֵה
Aryokh Arioch Ary אַריוֹך
Asa Asa s אָסָא
Asaf Asaph sf אָסָף
Asah-El Asahel `$ l עֲשָׂה־אֵל
Asarel Asareel $arl אֲשַׂראֵל
Asarelah Asarelah $arl אֲשַׂראֵלָה
Asayah [#1] Asahiah `$y עֲשָׂיָה
Asayah [#2] Asaiah `$y עֲשָׂיָה
Ashan Ashan `Ěn עָשָׁן
Ashbea Ashbea Ab` אַשׁבֵּעַ
Ashbel Ashbel Abl אַשׁבֵּל
Ashbelim Ashbelites Ablm אַשׁבֵּלִים
Ashchur Ashur Ar אַשׁחוּר
Ashdod Ashdod Ad אַשׁדּוֹד
Ashdodim [#1] Ashdodites Adm אַשׁדּוֹדִים
Ashdodim [#2] Ashdothites Adm אַשׁדּוֹדִים
Ashdoth-Pisgah Ashdothpisgah Ad Pisg אַשׁדֹּת־פִּסגָּה
Asher Asher Ěr אָשֵׁר
Asherim Asherites Ěrm אָשֵׁרִים
Ashima Ashima m אֲשִׁימָא
Ashkanaz [#1] Ashchenaz Acnaz אַשׁכֲּנַז
Ashkanaz [#2] Ashkenaz Acnaz אַשׁכֲּנַז
Ashnah Ashnah An אַשׁנָה
Ashpenaz Ashpenaz Apnaz אַשׁפְּנַז
Ashqelon [#1] Ashkelon Akln אַשׁקְלוֹן
Ashqelon [#2] Askelon Akln אַשׁקְלוֹן
Ashshur [#1] Asshur Ar אַשּׁוּר
Ashshur [#2] Assur Ar אַשּׁוּר
Ashshur [#3] Assyria Ar אַשּׁוּר
Ashshur [#4] Assyrian Ar אַשּׁוּר
Ashshurim [#1] Asshurim Arim אַשּׁוּרִם
Ashshurim [#2] Assyrians Arm אַשּׁוּרִים
Ashtaroth [#1] Ashtaroth `Atr עַשׁתָּרוֹת
Ashtaroth [#2] Astaroth `Atr עַשׁתָּרֹת
Ashterathi Ashterathite `tr עֲשׁתְּרָתִי
Ashteroth Ashteroth `Atr עַשׁתְּרֹת
Ashtoreth Ashtoreth `Atre עַשׁתֹּרֶת
Ashurim Ashurites rm אֲשׁוּרִים
Ashwath Ashvath `Aw עַשׁוָת
Asiel Asiel `$l עֲשִׂיאֵל
Asnah Asnah Asn אַסנָה
Asnath Asenath sna אָסנַת
Aspatha Aspatha Asp אַספָּתָא
Asriel [#1] Ashriel A$rl אַשׂרִיאֵל
Asriel [#2] Asriel A$rl אַשׂרִיאֵל
Asrielim Asrielites A$rilm אַשׂרִאֵלִים
Assir Assir Assr אַסִּיר
Asuppim Asuppim suppm אֲסֻפִּים
Atad Atad + אָטָד
Atarah Atarah `+r עֲטָרָה
Ataroth Ataroth `+r עֲטָרוֹת
Ater Ater +r אָטֵר
Athakh Athach ` עֲתָך
Athalyah Athaliah `aly עֲתַליָה
Athayah Athaiah `y עֲתָיָה
Athlay Athlai `Aly עַתלָי
Atroth Atroth `A+r עַטרֹת
Atroth-Addar [#1] Atarothadar `A+r Addr עַטרוֹת־אַדָּר
Atroth-Addar [#2] Atarothaddar `A+r Addr עַטרוֹת־אַדָּר
Attay Attai `Atty עַתָּי
Atzal Azal xal אָצַל
Atzalyah Azaliah xaly אֲצַליָה
Atzel Azel xl אָצֵל
Atzem Azem `xem עָצֶם
Atzmon Azmon `Axmn עַצמוֹן
Avagtha Abagtha vaq אֲבַגתָא
Avanah Abana vn אֲבָנָה
Avarim Abarim `vrm עֲבָרִים
Avda Abda `Avd עַבדָּא
Avdeel Abdeel `Avdl עַבדְּאֵל
Avdi Abdi `Avd עַבדִּי
Avdiel Abdiel `Avdl עַבדִּיאֵל
Avdon Abdon `Avdn עַבדּוֹן
Aved-Nego Abednego `v Nq עֲבֵד־נְגוֹ
Avel-Beth-Maakhah Abelbethmaachah vl B Ma` אָבֵל־בֵּית־מַעֲכָה
Avel-Mayim Abelmaim vl Myim אָבֵל־מָיִם
Avel-Mecholah Abelmeholah vl Ml אָבֵל־מְחוֹלָה
Avel-Mitzrayim Abelmizraim vl Mixrayim אָבֵל־מִצרַיִם
Avel-Shittim Abelshittim vl i++m אָבֵל־שִׁטִּים
Avetz Abez vex אָבֶץ
Avi Abi v אֲבִי
Avi-Alvon Abialbon v `Alvn אֲבִי־עַלבוֹן
Aviasaf Abiasaph vsf אֲבִיאָסָף
Avichayil Abihail vyil אֲבִיחָיִל
Avida Abida v` אֲבִידָע
Avidan Abidan vn אֲבִידָן
Aviel Abiel vl אֲבִיאֵל
Aviezer Abiezer v`ezer אֲבִיעֶזֶר
Avi-Ezri Abiezrite v `Ezr אֲבִי־עֶזרִי
Avi-Ezrim Abiezrites v `Ezrm אֲבִי־עֶזרִים
Avigayil Abigail viqyil אֲבִגָיִל
Avihu Abihu vh אֲבִיהוּא
Avihud Abihud vh אֲבִיהוּד
Avimael Abimael vml אֲבִימָאֵל
Avimelekh Abimelech vmele אֲבִימֶלֶך
Avinadav Abinadab vnv אֲבִינָדָב
Avinoam Abinoam vn`am אֲבִינֹעַם
Aviram Abiram vrm אֲבִירָם
Avishag Abishag vaq אֲבִישַׁג
Avishalom Abishalom vlm אֲבִישָׁלוֹם
Avishay Abishai vay אֲבִישַׁי
Avishua Abishua v` אֲבִישׁוּעַ
Avishur Abishur vr אֲבִישׁוּר
Avital Abital v+l אֲבִיטָל
Avituv Abitub v+v אֲבִיטוּב
Aviv Abib vv אָבִיב
Aviyyah [#1] Abia viyy אֲבִיָּה
Aviyyah [#2] Abiah viyy אֲבִיָּה
Aviyyah [#3] Abijah viyy אֲבִיָּה
Aviyyam Abijam viyym אֲבִיָּם
Avner Abner Avnr אַבנֵר
Avraham Abraham Avrhm אַברָהָם
Avram Abram Avrm אַברָם
Avronah Ebronah `Avrn עַברֹנָה
Avshalom Absalom Avlm אַבשָׁלוֹם
Awen Aven wen אָוֶן
Awith Avith `w עֲוִית
Awwa Ava `Aww עַוָּא
Awwim [#1] Avim `Awwm עַוִּים
Awwim [#2] Avims `Awwm עַוִּים
Awwim [#3] Avites `Awwm עַוִּים
Ay [#1] Ai `Ay עַי
Ay [#2] Hai `Ay עַי
Ayin Ain `Ayin עַיִן
Ayish Arcturus `Ayi עַיִשׁ
Ayyah [#1] Aiah Ayy אַיָּה
Ayyah [#2] Aija `Ayy עַיָּה
Ayyah [#3] Ajah Ayy אַיָּה
Ayyalon [#1] Aijalon Ayyln אַיָּלוֹן
Ayyalon [#2] Ajalon Ayyln אַיָּלוֹן
Ayyath Aiath `Ayya עַיַּת
Ayyeleth Aijeleth Ayyele אַיֶּלֶת
Azanyah Azaniah zany אֲזַניָה
Azarel [#1] Azarael `zarl עֲזַראֵל
Azarel [#2] Azareel `zarl עֲזַראֵל
Azaryah Azariah `zary עֲזַריָה
Azaz Azaz `zz עָזָז
Azazyah Azaziah `zazy עֲזַזיָה
Azbuq Azbuk `Azbk עַזבּוּק
Azeqah Azekah `zk עֲזֵקָה
Azgad Azgad `Azg עַזגָּד
Aziel Aziel `zl עֲזִיאֵל
Aziza Aziza `zz עֲזִיזָא
Azmaweth Azmaveth `Azmwe עַזמָוֶת
Aznoth-Tavor Aznothtabor Azn Tvr אַזנוֹת־תָּבוֹר
Azriel Azriel `Azrl עַזרִיאֵל
Azriqam Azrikam `Azrkm עַזרִיקָם
Azuvah Azubah `zv עֲזוּבָה
Azzah [#1] Azzah `Azz עַזָּה
Azzah [#2] Gaza `Azz עַזָּה
Azzan Azzan `Azzn עַזָּן
Azzathim [#1] Gazathites `Azzm עַזָּתִים
Azzathim [#2] Gazites `Azzm עַזָּתִים
Azzur [#1] Azur `Azzr עַזּוּר
Azzur [#2] Azzur `Azzr עַזּוּר

B

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Baal Baal B`al בָּעַל
Baalah Baalah Ba`l בַּעֲלָה
Baalath Baalath Ba`l בַּעֲלָת
Baalath-Beer Baalathbeer Ba`la Br בַּעֲלַת־בְּאֵר
Baal-Berith Baalberith Ba`al Br בַּעַל־בְּרִית
Baal-Chanan Baalhanan Ba`al nn בַּעַל־חָנָן
Baal-Chatzor Baalhazor Ba`al xr בַּעַל־חָצוֹר
Baal-Chermon Baalhermon Ba`al ermn בַּעַל־חֶרמוֹן
Baale Baale Ba`l בַּעֲלֵי
Baal-Gad Baalgad Ba`al G בַּעַל־גָּד
Baal-Hamon Baalhamon Ba`al Hmn בַּעַל־הָמוֹן
Baalis Baalis Ba`ls בַּעֲלִיס
Baal-Meon Baalmeon Ba`al M`n בַּעַל־מְעוֹן
Baal-Peor Baalpeor Ba`al P`r בַּעַל־פְּעוֹר
Baal-Peratzim Baalperazim Ba`al Prxm בַּעַל־פְּרָצִים
Baal-Shalishah Baalshalisha Ba`al li בַּעַל־שָׁלִשָׁה
Baal-Tamar Baaltamar Ba`al Tmr בַּעַל־תָּמָר
Baal-Tzefon Baalzephon Ba`al Xfn בַּעַל־צְפֹן
Baal-Zevuv Baalzebub Ba`al Zvv בַּעַל־זְבוּב
Baana Baana Ba`n בַּעֲנָא
Baanah Baanah Ba`n בַּעֲנָה
Baara Baara Ba`r בַּעֲרָא
Baaseyah Baaseiah Ba`$y בַּעֲשֵׂיָה
Bacharumi Baharumite Barm בַּחֲרוּמִי
Bachurim Bahurim Baurm בַּחֻרִים
Bakha Baca B בָּכָא
Bakhrim Bachrites Barm בַּכרִים
Baladan Baladan Baln בַּלאֲדָן
Balah Balah Bl בָּלָה
Balaq Balak Blk בָּלָק
Bali Baali Ba`l בַּעלִי
Balim Belaites Bal`m בַּלעִים
Bamah Bamah Bm בָּמָה
Bamoth Bamoth Bm בָּמוֹת
Bamoth-Baal Bamothbaal Bm Ba`al בָּמוֹת־בַּעַל
Bani Bani Bn בָּנִי
Baqbaqqar Bakbakkar Bakbakkar בַּקבַּקַּר
Baqbuq Bakbuk Bakbk בַּקבּוּק
Baqbuqyah Bakbukiah Bakbuky בַּקבֻּקיָה
Barakhel Barachel Baral בַּרַכאֵל
Baraq Barak Brk בָּרָק
Barchumi Barhumite Barum בַּרחֻמִי
Bared Bered Bre בָּרֶד
Bariach Bariah Br בָּרִיחַ
Barqos Barkos Barks בַּרקוֹס
Barukh Baruch Br בָּרוּך
Barzillay Barzillai Barzillay בַּרזִלַּי
Basha Baasha Ba` בַּעשָׁא
Bashan Bashan Bn בָּשָׁן
Bashan-Chawwoth-Yair Bashanhavothjair Bn aww Yr בָּשָׁן־חַוֹּת־יָאִיר
Basmath [#1] Bashemath B$ma בָּשׂמַת
Basmath [#2] Basmath B$ma בָּשׂמַת
Bather Bether Ber בָּתֶר
Bath-Rabbim Bathrabbim Ba Rabbm בַּת־רַבִּים
Bath-Sheva Bathsheba Ba eva` בַּת־שֶׁבַע
Bath-Shua Bathshua Ba ` בַּת־שׁוּעַ
Batzlith Bazlith Baxl בַּצלִית
Batzluth Bazluth Baxl בַּצלוּת
Bavel [#1] Babel Bvel בָּבֶל
Bavel [#2] Babylon Bvel בָּבֶל
Bavlim Babylonians [#1] Bvlm בָּבלִים
Bawway Bavai Bawway בַּוַּי
Bayith Bajith Bayi בַּיִת
Bealim Baalim B`lm בְּעָלִים
Bealoth Bealoth B`l בְּעָלוֹת
Bealyah Bealiah B`aly בְּעַליָה
Bedad Bedad Ba בְּדַד
Bedan Bedan Bn בְּדָן
Bedyah Bedeiah By בֵּדיָה
Beelyada Beeliada B`ely` בְּעֶליָדָע
Beer Beer Br בְּאֵר
Beera Beera Br בְּאֵרָא
Beerah Beerah Br בְּאֵרָה
Beer-Elim Beerelim Br lm בְּאֵר־אֵילִים
Beeri Beeri Br בְּאֵרִי
Beer-Lachay-Roi Beerlahairoi Br Laay R בְּאֵר־לַחַי־רֹאִי
Beeroth Beeroth Br בְּאֵרֹת
Beerothi Beerothite Br בְּאֵרֹתִי
Beerothim Beerothites Brm בְּאֵרֹתִים
Beer-Sheva Beersheba Br eva` בְּאֵר־שֶׁבַע
Beeshterah Beeshterah B`etr בְּעֶשׁתְּרָה
Bekher Becher Beer בֶּכֶר
Bekhorath Bechorath Bra בְּכוֹרַת
Bel Bel Bl בֵּל
Bela [#1] Bela Bela` בֶּלַע
Bela [#2] Belah Bela` בֶּלַע
Beliyyaal Belial Bliyya`al בְּלִיַּעַל
Belshatztzar Belshazzar Blaxxar בֵּלשַׁאצַּר
Belteshatztzar Belteshazzar Bl+axxar בֵּלטְשַׁאצַּר
Ben Ben Bn בֵּן
Ben-Ammi Benammi Ben `Amm בֶּן־עַמִּי
Benayah Benaiah Bny בְּנָיָה
Ben-Chanan Benhanan Ben nn בֶּן־חָנָן
Ben-Chayil Benhail Ben ayil בֶּן־חַיִל
Bene-Beraq Beneberak Bn Brak בְּנֵי־בְּרַק
Bene-Yaaqan Benejaakan Bn Ya`kn בְּנֵי־יַעֲקָן
Ben-Hadad Benhadad Ben Ha בֶּן־הֲדַד
Beninu Beninu Bnn בְּנִינוּ
Beno Beno Bn בְּנוֹ
Ben-Oni Benoni Ben n בֶּן־אוֹנִי
Benyemini Benjamite Benymn בֶּניְמִינִי
Benyeminim Benjamites Benymnm בֶּניְמִינִים
Ben-Zocheth Benzoheth Ben Z בֶּן־זוֹחֵת
Beon Beon B`n בְּעֹן
Beor Beor B`r בְּעוֹר
Bera Bera Bera` בֶּרַע
Berakhah Berachah Br בְּרָכָה
Berayah Beraiah Bry בְּרָאיָה
Berekhyah [#1] Berachiah Berey בֶּרֶכיָה
Berekhyah [#2] Berechiah Berey בֶּרֶכיָה
Beri Beri Br בֵּרִי
Beriah Beriah Br` בְּרִיעָה
Beriim Beriites Br`m בְּרִיעִים
Berim Berites Brm בֵּרִים
Berith Berith Br בְּרִית
Berodakh-Baladan Berodachbaladan Bra Baln בְּרֹאדַך־בַּלאֲדָן
Berothah Berothah Br בֵּרוֹתָה
Berothay Berothai Bray בֵּרֹתַי
Berothi Berothite Br בֵּרֹתִי
Besay Besai Bsy בֵּסָי
Besodyah Besodeiah Bsy בְּסוֹדיָה
Besor Besor B$r בְּשׂוֹר
Betach Betah Be+a בֶּטַח
Beten Beten Be+en בֶּטֶן
Beth-Anath Bethanath B `n בֵּית־עֲנָת
Beth-Anoth Bethanoth B `n בֵּית־עֲנוֹת
Beth-Aravah Betharabah B `rv בֵּית־עֲרָבָה
Beth-Arvel Betharbel B Arvl בֵּית־אַרבֵאל
Beth-Awen Bethaven B wen בֵּית־אָוֶן
Beth-Azmaweth Bethazmaveth B `Azmwe בֵּית־עַזמָוֶת
Beth-Baal-Meon Bethbaalmeon B Ba`al M`n בֵּית־בַּעַל־מְעוֹן
Beth-Barah Bethbarah B Br בֵּית־בָּרָה
Beth-Biri Bethbirei B Bir בֵּית־בִּראִי
Beth-Choglah [#1] Bethhogla B oql בֵּית־חָגלָה
Beth-Choglah [#2] Bethhoglah B oql בֵּית־חָגלָה
Beth-Choron Bethhoron B rn בֵּית־חוֹרוֹן
Beth-Dagon Bethdagon B Dqn בֵּית־דָּגוֹן
Beth-Divlathayim Bethdiblathaim B Divlyim בֵּית־דִּבלָתָיִם
Beth-El Bethel B l בֵּית־אֵל
Beth-Eli Bethelite B l בֵּית־אֱלִי
Beth-Emeq Bethemek B `mek בֵּית־עֵמֶק
Beth-Etzel Bethezel B xel בֵּית־אֵצֶל
Beth-Gader Bethgader B Gr בֵּית־גָּדֵר
Beth-Gamul Bethgamul B Gml בֵּית־גָּמוּל
Beth-Hakkerem Bethhaccerem B Haccerem בֵּית־הַכֶּרֶם
Beth-Haram Betharam B Hrm בֵּית־הָרָם
Beth-Haran Bethharan B Hrn בֵּית־הָרָן
Beth-Kar Bethcar B Cr בֵּית־כָּר
Beth-Lachem Bethlehem B Lem בֵּית־לָחֶם
Beth-Lachmi Bethlehemite B Lam בֵּית־לַחמִי
Beth-Lechem-Yehudah Bethlehemjudah B Leem Yh בֵּית־לֶחֶם־יְהוּדָה
Beth-Levaoth Bethlebaoth B Lv בֵּית־לְבָאוֹת
Beth-Maakhah Bethmaachah B Ma` בֵּית־מַעֲכָה
Beth-Markavoth Bethmarcaboth B Marcv בֵּית־מַרכָּבוֹת
Beth-Meon Bethmeon B M`n בֵּית־מְעוֹן
Beth-Nimrah Bethnimrah B Nimr בֵּית־נִמרָה
Beth-Palet [#1] Bethpalet B Ple+ בֵּית־פָּלֶט
Beth-Palet [#2] Bethphelet B Ple+ בֵּית־פָּלֶט
Beth-Patztzetz Bethpazzez B Paxxx בֵּית־פַּצֵּץ
Beth-Peor Bethpeor B P`r בֵּית־פְּעוֹר
Beth-Rafa Bethrapha B Rf בֵּית־רָפָא
Beth-Rechov Bethrehob B Rv בֵּית־רְחוֹב
Beth-Shan Bethshan B n בֵּית־שָׁן
Beth-Shean Bethshean B n בֵּית־שְׁאָן
Beth-Shemesh Bethshemesh B eme בֵּית־שֶׁמֶשׁ
Beth-Shimshi Bethshemite B im בֵּית־שִׁמשִׁי
Beth-Shittah Bethshittah B i++ בֵּית־שִׁטָּה
Beth-Tappuach Bethtappuah B Tapp בֵּית־תַּפּוּחַ
Beth-Tzur Bethzur B Xr בֵּית־צוּר
Bethuel Bethuel Bl בְּתוּאֵל
Bethul Bethul Bl בְּתוּל
Beth-Yeshimoth [#1] Bethjeshimoth B Yim בֵּית־יְשִׁמוֹת
Beth-Yeshimoth [#2] Bethjesimoth B Yim בֵּית־יְשִׁמוֹת
Betonim Betonim B+nm בְּטֹנִים
Betzalel Bezaleel Bxall בְּצַלאֵל
Betzay Bezai Bxy בֵּצָי
Betzer Bezer Bexer בֶּצֶר
Beulah Beulah B`l בְּעוּלָה
Bevay Bebai Bvy בֵּבָי
Bezeq Bezek Bezek בֶּזֶק
Bidqar Bidkar Bikar בִּדקַר
Bigtha Bigtha Biq בִּגתָא
Bigthan Bigthan Biqn בִּגתָן
Bigthana Bigthana Biqn בִּגתָנָא
Bigway Bigvai Biqway בִּגוַי
Bikhri Bichri Bir בִּכרִי
Bilam [#1] Balaam Bil`m בִּלעָם
Bilam [#2] Bileam Bil`m בִּלעָם
Bildad Bildad Bilda בִּלדַּד
Bilgah Bilgah Bilg בִּלגָּה
Bilgay Bilgai Bilgay בִּלגַּי
Bilhah Bilhah Bilh בִּלהָה
Bilhan Bilhan Bilhn בִּלהָן
Bilshan Bilshan Biln בִּלשָׁן
Bimhal Bimhal Bimhl בִּמהָל
Bina Binea Bin` בִּנעָא
Binnuy Binnui Binny בִּנּוּי
Binyamin Benjamin Binymn בִּניָמִין
Birsha Birsha Bira` בִּרשַׁע
Birzayith Birzavith Birzyi בִּרזָיִת
Bishlam Bishlam Bilm בִּשׁלָם
Bithron Bithron Birn בִּתרוֹן
Bithyah Bithiah Biy בִּתיָה
Bizyothyah Bizjothjah Bizyy בִּזיוֹתיָה
Bizzetha Biztha Bizz בִּזְּתָא
Boaz Boaz B`az בֹּעַז
Bohan Bohan Bhan בֹּהַן
Bokhim Bochim Bm בֹּכִים
Bokhru Bocheru Br בֹּכרוּ
Bor-Ashan Chorashan Br `Ěn בּוֹר־עָשָׁן
Botzetz Bozez Bxx בּוֹצֵץ
Botzqath [#1] Boscath Boxka בָּצקַת
Botzqath [#2] Bozkath Boxka בָּצקַת
Botzrah Bozrah Boxr בָּצרָה
Bovlaye Babylonians [#2] Bovly בָּבלָיֵא
Bul Bul Bl בּוּל
Bunah Bunah Bn בּוּנָה
Bunni Bunni Bunn בֻּנִּי
Buqqi Bukki Bukk בֻּקִּי
Buqqiyyah Bukkiah Bukkiyy בֻּקִּיָּה
Buz Buz Bz בּוּז
Buzi [#1] Buzi Bz בּוּזִי
Buzi [#2] Buzite Bz בּוּזִי

C

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Chadad Hadar [#1] a חֲדַד
Chadashah Hadashah חֲדָשָׁה
Chadattah Hadattah att חֲדַתָּה
Chadid Hadid חָדִיד
Chadlay Hadlai aly חַדלָי
Chadrakh Hadrach ar חַדרָך
Chafarayim Hapharaim frayim חֲפָרַיִם
Chagav Hagab qv חָגָב
Chagavah [#1] Hagaba qv חֲגָבָה
Chagavah [#2] Hagabah qv חֲגָבָה
Chaggay Haggai aggay חַגַּי
Chaggi Haggi agg חַגִּי
Chaggim Haggites aggm חַגִּים
Chaggith Haggith agg חַגִּית
Chaggiyyah Haggiah aggiyy חַגִּיָּה
Chakhalyah Hachaliah aly חֲכַליָה
Chakhilah Hachilah l חֲכִילָה
Chakhmoni [#1] Hachmoni amn חַכמוֹנִי
Chakhmoni [#2] Hachmonite amn חַכמוֹנִי
Chalaq Halak lk חָלָק
Chalchul Halhul all חַלחוּל
Chali Hali l חֲלִי
Cham Ham m חָם
Chamath [#1] Hamath m חֲמָת
Chamath [#2] Hemath m חֲמָת
Chamathi Hamathite m חֲמָתִי
Chamath-Tzovah Hamathzobah m Xv חֲמָת־צוֹבָה
Chammath Hammath amma חַמַּת
Chammon Hammon ammn חַמּוֹן
Chammoth-Dor Hammothdor amm Dr חַמֹּת־דֹּאר
Chammuel Hamuel amml חַמּוּאֵל
Chamor Hamor mr חֲמוֹר
Chamul Hamul ml חָמוּל
Chamulim Hamulites mlm חָמוּלִים
Chamutal Hamutal m+al חֲמוּטַל
Chanamel Hanameel naml חֲנַמאֵל
Chanan Hanan nn חָנָן
Chananel Hananeel nanl חֲנַנאֵל
Chanani Hanani nn חֲנָנִי
Chananyah Hananiah nany חֲנַניָה
Chanes Hanes ns חָנֵס
Channah Hannah ann חַנָּה
Channathon Hannathon annn חַנָּתֹן
Channiel [#1] Haniel annl חַנִּיאֵל
Channiel [#2] Hanniel annl חַנִּיאֵל
Chanokh [#1] Enoch n חֲנוֹך
Chanokh [#2] Hanoch n חֲנֹך
Chanokh [#3] Henoch n חֲנוֹך
Chanokhim Hanochites nm חֲנֹכִים
Chanun Hanun nn חָנוּן
Chaqufa Hakupha kf חֲקוּפָא
Charadah Haradah r חֲרָדָה
Charan Haran [#1] rn חָרָן
Charashim Charashim rm חֲרָשִׁים
Charchas Harhas aras חַרחַס
Charchur Harhur arr חַרחוּר
Charef Hareph rf חָרֵף
Chareth Hareth re חָרֶת
Charhayah Harhaiah arhy חַרהֲיָה
Charif Hariph rf חָרִיף
Charim Harim rim חָרִם
Charnefer Harnepher arnefer חַרנֶפֶר
Charod Harod r חֲרֹד
Charodi Harodite r חֲרֹדִי
Charosheth Harosheth re חֲרֹשֶׁת
Charsha Harsha ar חַרשָׁא
Charufi Haruphite rf חֲרוּפִי
Charumaf Harumaph rmaf חֲרוּמַף
Charutz Haruz rx חָרוּץ
Charvona Harbona arvn חַרבוֹנָא
Charvonah Harbonah arvn חַרבוֹנָה
Chasadyah Hasadiah say חֲסַדיָה
Chashavnah Hashabnah avn חֲשַׁבנָה
Chashavneyah Hashabniah avny חֲשַׁבנְיָה
Chashavyah Hashabiah avy חֲשַׁביָה
Chashbaddanah Hashbadana abaddn חַשׁבַּדָּנָה
Chashmonah Hashmonah amn חַשׁמֹנָה
Chashshuv [#1] Hashub av חַשּׁוּב
Chashshuv [#2] Hasshub av חַשּׁוּב
Chashum Hashum um חָשֻׁם
Chashuvah Hashubah uv חֲשֻׁבָה
Chasrah Hasrah asr חַסרָה
Chasufa [#1] Hashupha $f חֲשׂוּפָא
Chasufa [#2] Hasupha $f חֲשׂוּפָא
Chathath Hathath a חֲתַת
Chatifa Hatipha +f חֲטִיפָא
Chatita Hatita ++ חֲטִיטָא
Chattil Hattil a++l חַטִּיל
Chattush Hattush a++ חַטּוּשׁ
Chatzar-Addar Hazaraddar xar Addr חֲצַר־אַדָּר
Chatzar-Enan Hazarenan [#1] xar `nn חֲצַר־עֵינָן
Chatzar-Enon Hazarenan [#2] xar `nn חֲצַר־עֵינוֹן
Chatzar-Gaddah Hazargaddah xar Gadd חֲצַר־גַּדָּה
Chatzarmaweth Hazarmaveth xarmwe חֲצַרמָוֶת
Chatzar-Shual Hazarshual xar `l חֲצַר־שׁוּעָל
Chatzar-Susah Hazarsusah xar Ss חֲצַר־סוּסָה
Chatzar-Susim Hazarsusim xar Ssm חֲצַר־סוּסִים
Chatzer-Hattikhon Hazarhatticon xr Hattn חָצֵר־הַתִּיכוֹן
Chatzerim Hazerim xrm חֲצֵרִים
Chatzeroth Hazeroth xr חֲצֵרוֹת
Chatzetzon-Tamar [#1] Hazazontamar axxn Tmr חַצְצוֹן־תָּמָר
Chatzetzon-Tamar [#2] Hazezontamar axxn Tmr חַצְצֹן־תָּמָר
Chatzor Hazor xr חָצוֹר
Chavaqquq Habakkuk vakkk חֲבַקּוּק
Chavatztzinyah Habaziniah vaxxiny חֲבַצִּניָה
Chavor Habor vr חָבוֹר
Chawilah Havilah wl חֲוִילָה
Chawran Hauran awrn חַורָן
Chawwah Eve aww חַוָּה
Chawwoth-Yair Havothjair aww Yr חַוֹּת־יָאִיר
Chazael Hazael zl חֲזָאֵל
Chazayah Hazaiah zy חֲזָיָה
Chaziel Haziel zl חֲזִיאֵל
Chazo Hazo z חֲזוֹ
Chefer Hepher fer חֵפֶר
Chefrim Hepherites efrm חֶפרִים
Cheftzi-Bah Hephzibah efx Bh חֶפצִי־בָּה
Chelach Halah la חְלַח
Chelah Helah el חֶלאָה
Chelam Helam lm חֵילָם
Chelbah Helbah elb חֶלבָּה
Chelbon Helbon elbn חֶלבּוֹן
Chelday Heldai elday חֶלדַּי
Cheled Heled le חֵלֶד
Chelef Heleph lef חֵלֶף
Chelem Helem [#1] lem חֵלֶם
Cheleq Helek lek חֵלֶק
Cheletz Helez elex חֶלֶץ
Chelev Heleb lev חֵלֶב
Chelon Helon ln חֵלוֹן
Chelqath Helkath elka חֶלקַת
Chelqath-Hatztzurim Helkathhazzurim elka Haxxurm חֶלקַת־הַצֻּרִים
Chelqay Helkai elky חֶלקָי
Chelqim Helekites elkm חֶלקִים
Chemdan Hemdan emdn חֶמדָּן
Chen Hen n חֵן
Chenadad Henadad n חֵנָדָד
Cheres Heres eres חֶרֶס
Cheresh Heresh ere חֶרֶשׁ
Chermon Hermon ermn חֶרמוֹן
Chermonim Hermonites ermnm חֶרמוֹנִים
Chesed Hesed ese חֶסֶד
Cheshbon Heshbon ebn חֶשׁבּוֹן
Cheshmon Heshmon emn חֶשׁמוֹן
Cheth Heth חֵת
Chethlon Hethlon eln חֶתלֹן
Chetzray Hezrai exray חֶצרַי
Chetzro Hezro exr חֶצרוֹ
Chetzron Hezron exrn חֶצרוֹן
Chetzronim Hezronites exrnm חֶצרוֹנִים
Chever Heber ever חֶבֶר
Chevrim Heberites evrm חֶברִים
Chevron Hebron evrn חֶברוֹן
Chevronim Hebronites evrnm חֶברוֹנִים
Chezir Hezir zr חֵזִיר
Chezyon Hezion ezyn חֶזיוֹן
Chiddeqel Hiddekel iddekel חִדֶּקֶל
Chiel Hiel l חִיאֵל
Chilez Hilen lz חִילֵז
Chilqiyyah Hilkiah ilkiyy חִלקִיָּה
Chirah Hirah r חִירָה
Chiram Hiram rm חִירָם
Chitti Hittite itt חִתִּי
Chittim Hittites ittm חִתִּים
Chiwwi Hivite iww חִוִּי
Chiwwim Hivites iwwm חִוִּים
Chizqi Hezeki izk חִזקִי
Chizqiyyah [#1] Hezekiah izkiyy חִזקִיָּה
Chizqiyyah [#2] Hizkiah izkiyy חִזקִיָּה
Chizqiyyah [#3] Hizkijah izkiyy חִזקִיָּה
Chodesh Hodesh e חֹדֶשׁ
Chofni Hophni ofn חָפנִי
Choglah Hoglah oql חָגלָה
Cholon Holon ln חֹלוֹן
Chorem Horem rm חֳרֵם
Chorev Horeb rv חֹרֵב
Chor-Haggidgad Horhagidgad r Haggig חֹר־הַגִּדגָּד
Chori [#1] Hori r חוֹרִי
Chori [#2] Horite r חֹרִי
Chorim [#1] Horims rm חֹרִים
Chorim [#2] Horites rm חֹרִים
Chormah Hormah orm חָרמָה
Choronayim Horonaim rnayim חוֹרֹנַיִם
Choroni Horonite rn חֹרֹנִי
Chosah Hosah s חֹסָה
Chotham [#1] Hotham m חוֹתָם
Chotham [#2] Hothan m חוֹתָם
Chovah Hobah v חוֹבָה
Chovav Hobab vv חֹבָב
Chovayyah Habaiah vayy חֳבַיָּה
Chufam Hupham fm חוּפָם
Chufamim Huphamites fmm חוּפָמִים
Chul Hul l חוּל
Chuldah Huldah uld חֻלדָּה
Chumtah Humtah um+ חֻמטָה
Chuppah Huppah upp חֻפָּה
Chuppim Huppim uppm חֻפִּים
Chuqoq [#1] Hukkok kk חוּקֹק
Chuqoq [#2] Hukok kk חוּקֹק
Chur Hur r חוּר
Churam Huram rm חוּרָם
Churay Hurai ray חוּרַי
Churi Huri r חוּרִי
Chushah Hushah חוּשָׁה
Chusham Husham m חוּשָׁם
Chushathi Hushathite u חֻשָׁתִי
Chushay Hushai ay חוּשַׁי
Chushim Hushim um חֻשִׁים

D

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Dabbasheth Dabbasheth Dabbe דַּבָּשֶׁת
Dagon Dagon Dqn דָּגוֹן
Dalfon Dalphon Dalfn דַּלפוֹן
Dammaseq Damascus Damm$ek דַּמָּשֶׂק
Dan Dan Dn דָּן
Danim Danites Dnm דָּנִים
Daniyyel Daniel Dniyyl דָּנִיֵּאל
Dannah Dannah Dann דַּנָּה
Dan-Yaan Danjaan Dn Ya`an דָּן־יַעַן
Dara Dara Dra` דָּרַע
Darda Darda Darda` דַּרדַּע
Darqon Darkon Darkn דַּרקוֹן
Daryawesh Darius Drywe דָּריָוֶשׁ
Dathan Dathan Dn דָּתָן
Davrath [#1] Dabareh Dvra דָּברַת
Davrath [#2] Daberath Dvra דָּברַת
Dawid David Dwi דָּוִד
Dedan Dedan Dn דְּדָן
Dedanim Dedanim Dnm דְּדָנִים
Dehaye Dehavites Dehy דֶּהָיֵא
Delayah [#1] Dalaiah Dly דְּלָיָה
Delayah [#2] Delaiah Dly דְּלָיָה
Delilah Delilah Dll דְּלִילָה
Deqer Dekar Deker דֶּקֶר
Deuel Deuel D`l דְּעוּאֵל
Devir Debir Dvr דְּבִיר
Devorah Deborah Dvr דְּבוֹרָה
Dilan Dilean Dil`n דִּלעָן
Dimnah Dimnah Dimn דִּמנָה
Dimon Dimon Dmn דִּימוֹן
Dimonah Dimonah Dmn דִּימוֹנָה
Dinah Dinah Dn דִּינָה
Dinaye Dinaites Dny דִּינָיֵא
Dinhavah Dinhabah Dinhv דִּנהָבָה
Diqlah Diklah Dikl דִּקלָה
Dishan Dishan Dn דִּישָׁן
Dishon Dishon Dn דִּישׁוֹן
Divlath Diblath Divl דִּבלָת
Divlayim Diblaim Divlyim דִּבלָיִם
Divon Dibon Dvn דִּיבוֹן
Divon-Gad Dibongad Dvn G דִּיבֹן־גָּד
Divri Dibri Divr דִּברִי
Di-Zahav Dizahab D Zhv דִּי־זָהָב
Dodanim Dodanim Dnm דֹּדָנִים
Dodawah Dodavah Dw דֹּדָוָה
Doday Dodai Day דּוֹדַי
Dodo Dodo D דּוֹדוֹ
Doeg Doeg Dq דֹּאֵג
Dofqah Dophkah Dofk דָּפקָה
Dor Dor Dr דּוֹר
Dothan Dothan Dn דֹּתָן
Dumah Dumah Dm דּוּמָה
Dura Dura Dr דּוּרָא

E

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Echi Ehi אֵחִי
Ed Ed ` עֵד
Eden Eden `en עֵדֶן
Eder [#1] Edar `er עֵדֶר
Eder [#2] Eder `er עֵדֶר
Edom [#1] Edom m אֱדוֹם
Edom [#2] Idumea m אֱדוֹם
Edrei Edrei Ere` אֶדרֶעִי
Efah Ephah `f עֵיפָה
Efay Ephai `fay עֵיפַי
Efer Epher `fer עֵפֶר
Efes-Dammim Ephesdammim Efes Dammm אֶפֶס־דַּמִּים
Eflal Ephlal Efll אֶפלָל
Efod Ephod f אֵפֹד
Efrath Ephrath Efr אֶפרָת
Efrathah Ephratah Efr אֶפרָתָה
Efrathi [#1] Ephraimite Efr אֶפרָתִי
Efrathi [#2] Ephrathite Efr אֶפרָתִי
Efrathim Ephrathites Efrm אֶפרָתִים
Efrayim [#1] Ephraim Efrayim אֶפרַיִם
Efrayim [#2] Ephraimites Efrayim אֶפרַיִם
Efrayin Ephrain `Efrayin עֶפרַיִן
Efron Ephron `Efrn עֶפרוֹן
Eglah Eglah `Eql עֶגלָה
Eglayim [#1] Eglaim Eqlayim אֶגלַיִם
Eglayim [#2] Eneglaim `Eqlayim עֶגלַיִם
Eglon Eglon `Eqln עֶגלוֹן
Ehud Ehud h אֵהוּד
Ela Elah [#1] l אֵלָא
Elad Elead El` אֶלעָד
Eladah Eladah El` אֶלעָדָה
Elah Elah [#2] l אֵלָה
Elaleh Elealeh El`l אֶלעָלֵה
Elam Elam `lm עֵילָם
Elasah [#1] Elasah El`$ אֶלעָשָׂה
Elasah [#2] Eleasah El`$ אֶלעָשָׂה
Elath Elath la אֵילַת
Elazar Eleazar El`zr אֶלעָזָר
El-Beth-El Elbethel l B l אֵל־בֵּית־אֵל
Elchanan Elhanan Elnn אֶלחָנָן
Eldaah Eldaah Eld` אֶלדָּעָה
Eldad Eldad Eld אֶלדָּד
Elef Eleph Elef אֶלֶף
Eli Eli `l עֵלִי
Eliam Eliam l`m אֱלִיעָם
Eliathah Eliathah l אֱלִיאָתָה
Eliav Eliab lv אֱלִיאָב
Elichoref Elihoreph lref אֱלִיחֹרֶף
Elidad Elidad l אֱלִידָד
Eliel Eliel ll אֱלִיאֵל
Elienay Elienai l`nay אֱלִיעֵנַי
Eliezer Eliezer l`ezer אֱלִיעֶזֶר
Elifal Eliphal lfal אֱלִיפַל
Elifalet Eliphalet lfle+ אֱלִיפָלֶט
Elifaz Eliphaz lfz אֱלִיפָז
Elifelet Eliphelet lfele+ אֱלִיפֶלֶט
Eliflehu Elipheleh lflh אֱלִיפלֵהוּ
Elihu Elihu lh אֱלִיהוּא
Elim Elim lim אֵילִם
Elimelekh Elimelech lmele אֱלִימֶלֶך
Eliqa Elika lk אֱלִיקָא
Elisha Elisha l` אֱלִישָׁע
Elishafat Elishaphat lf+ אֱלִישָׁפָט
Elishah Elishah l אֱלִישָׁה
Elishama Elishama lm` אֱלִישָׁמָע
Elisheva Elisheba leva` אֱלִישֶׁבַע
Elishua Elishua l` אֱלִישׁוּעַ
Elitzafan Elizaphan Elxfn אֶלִיצָפָן
Elitzur Elizur lxr אֱלִיצוּר
Eliyyah [#1] Eliah liyy אֵלִיָּה
Eliyyah [#2] Elijah liyy אֵלִיָּה
Ellasar Ellasar Ellsr אֶלָּסָר
Elmaye Elamites `lmy עֵלמָיֵא
Elnaam Elnaam Eln`am אֶלנָעַם
Elnathan Elnathan Elnn אֶלנָתָן
Elohe Elelohe lh אֱלֹהֵי
Elon Elon ln אֵילֹן
Elon-Beth-Chanan Elonbethhanan ln B nn אֵילוֹן־בֵּית־חָנָן
Elonim Elonites lnm אֵלֹנִים
Eloth Eloth l אֵלוֹת
Elpaal Elpaal Elp`al אֶלפָּעַל
Elpalet Elpalet Elple+ אֶלפָּלֶט
El-Paran Elparan l Prn אֵיל־פָּארָן
Elqanah Elkanah Elkn אֶלקָנָה
Elqoshi Elkoshite Elk אֶלקֹשִׁי
Elteqeh Eltekeh Eltk אֶלתְּקֵה
Elteqon Eltekon Eltkn אֶלתְּקֹן
Eltolad Eltolad Eltla אֶלתּוֹלַד
Eltzafan Elzaphan Elxfn אֶלצָפָן
Elul Elul ll אֱלוּל
Eluzay Eluzai El`zay אֶלעוּזַי
Elyachba Eliahba Elyab אֶליַחבָּא
Elyada [#1] Eliada Ely` אֶליָדָע
Elyada [#2] Eliadah Ely` אֶליָדָע
Elyaqim Eliakim Elykm אֶליָקִים
Elyasaf Eliasaph Elysf אֶליָסָף
Elyashiv Eliashib Elyv אֶליָשִׁיב
Elyehoenay Elihoenai Elyh`nay אֶליְהוֹעֵינַי
Elyoenay Elioenai Ely`nay אֶליוֹעֵינַי
Elzavad Elzabad Elzv אֶלזָבָד
Emim Emims mm אֵימִים
Emori Amorite mr אֱמֹרִי
Emorim Amorites mrm אֱמֹרִים
Enam Enam `nm עֵינָם
Enan Enan `nn עֵינָן
En-Chaddah Enhaddah `n add עֵין־חַדָּה
En-Chatzor Enhazor `n xr עֵין־חָצוֹר
En-Dor Endor `n Dr עֵין־דּוֹר
En-Gannim Engannim `n Gannm עֵין־גַּנִּים
En-Gedi Engedi `n Ge עֵין־גֶּדִי
En-Haqqore Enhakkore `n Hakkr עֵין־הַקּוֹרֵא
En-Mishpat Enmishpat `n Mip+ עֵין־מִשׁפָּט
Enosh [#1] Enos n אֱנוֹשׁ
Enosh [#2] Enosh n אֱנוֹשׁ
En-Rimmon Enrimmon `n Rimmn עֵין־רִמּוֹן
En-Rogel Enrogel `n Rql עֵין־רֹגֵל
En-Shemesh Enshemesh `n eme עֵין־שֶׁמֶשׁ
En-Tappuach Entappuah `n Tapp עֵין־תַּפּוּחַ
Eqer Eker `ker עֵקֶר
Eqron Ekron `Ekrn עֶקרוֹן
Eqronim Ekronites `Ekrnm עֶקרוֹנִים
Er Er `r עֵר
Era Ara r אְרָא
Eran Eran `rn עֵרָן
Eranim Eranites `rnm עֵרָנִים
Erekh Erech Ere אֶרֶך
Erev Arabia [#2] `Erev עֶרֶב
Eri Eri `r עֵרִי
Erim Erites `rm עֵרִים
Esar-Chaddon Esarhaddon sar addn אֵסַר־חַדֹּן
Esaw Esau `$w עֵשָׂו
Eseq Esek `$ek עֵשֶׂק
Eshan Eshean E`n אֶשׁעָן
Eshbaal Eshbaal Eb`al אֶשׁבָּעַל
Eshban Eshban Ebn אֶשׁבָּן
Esheq Eshek `˚ek עֵשֶׁק
Eshkol Eshcol Ecl אֶשׁכֹּל
Eshqelonim Eshkalonites Eklnm אֶשׁקְלוֹנִים
Eshtaol Eshtaol Etl אֶשׁתָּאוֹל
Eshtaulim Eshtaulites Etulm אֶשׁתָּאֻלִים
Eshtemoa Eshtemoa Etm` אֶשׁתְּמֹעַ
Eshtemoh Eshtemoh Etm אֶשׁתְּמֹה
Eshton Eshton Etn אֶשׁתּוֹן
Ester Esther Estr אֶסתֵּר
Etam Etam `+m עֵיטָם
Etham Etham ˱m אֵתָם
Ethan Ethan ʱn אֵיתָן
Ethanim Ethanim ˱nm אֵתָנִים
Ethbaal Ethbaal Eba`al אֶתבַּעַל
Ether Ether `Eer עֶתֶר
Ethnan Ethnan Enn אֶתנָן
Ethni Ethni En אֶתנִי
Etzbon Ezbon Exbn אֶצבֹּן
Etzem Ezem `Exem עֶצֶם
Etzer Ezer xer אֵצֶר
Etzni Eznite `Exn עֶצנִי
Etzyon-Gaver Eziongaber `Exyn Gver עֶציוֹן־גָּבֶר
Etzyon-Gever Eziongeber `Exyn Gever עֶציוֹן־גֶּבֶר
Eval Ebal `vl עֵיבָל
Eved Ebed `Eve עֶבֶד
Eved-Melekh Ebedmelech `Eve Mele עֶבֶד־מֶלֶך
Even-Ezer Ebenezer Even `zer אֶבֶן־עֵזֶר
Ever Eber `ver עֵבֶר
Evyasaf Ebiasaph Evysf אֶביָסָף
Evyathar Abiathar Evyr אֶביָתָר
Ewi Evi w אֱוִי
Ewil-Merodakh Evilmerodach wl Mra אֱוִיל־מְרֹדַך
Ezbay Ezbai Ezby אֶזבָּי
Ezel Ezel Ezel אֶזֶל
Ezrachi Ezrahite Ezr אֶזרָחִי
Ezrah Ezra `Ezr עֶזרָה
Ezri Ezri `Ezr עֶזרִי

G

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Gaal Gaal Ga`al גַּעַל
Gaash Gaash G`a גָּעַשׁ
Gabbay Gabbai Gabbay גַּבַּי
Gacham Gaham Gaam גַּחַם
Gachar Gahar Gaar גַּחַר
Gad Gad G גָּד
Gaddi Gaddi Gadd גַּדִּי
Gaddiel Gaddiel Gaddl גַּדִּיאֵל
Gadi [#1] Gadi G גָּדִי
Gadi [#2] Gadite G גָּדִי
Gadim Gadites Gm גָּדִים
Galal Galal Gll גָּלָל
Galed Galeed Gal` גַּלעֵד
Galilah Galilee Gll גָּלִילָה
Gallim Gallim Gallm גַּלִּים
Gamliel Gamaliel Gamll גַּמלִיאֵל
Gammadim Gammadims Gammm גַּמָּדִים
Gamul Gamul Gml גָּמוּל
Garev Gareb Grv גָּרֵב
Garmi Garmite Garm גַּרמִי
Gashmu Gashmu Gam גַּשׁמוּ
Gatam Gatam Ga`tm גַּעתָּם
Gath Gath Ga גַּת
Gath-Chefer Gathhepher Ga fer גַּת־חֵפֶר
Gath-Rimmon Gathrimmon Ga Rimmn גַּת־רִמּוֹן
Gava Gaba Gva` גָּבַע
Gavriel Gabriel Gavrl גַּברִיאֵל
Gazer Gazer Gzer גָּזֶר
Gazez Gazez Gzz גָּזֵז
Gazzam Gazzam Gazzm גַּזָּם
Gechazi Gehazi Gz גֵּיחֲזִי
Gedalyah Gedaliah Galy גְּדַליָה
Geder Geder Geer גֶּדֶר
Gederah Gederah Gr גְּדֵרָה
Gederathi Gederathite Gr גְּדֵרָתִי
Gederi Gederite Gr גְּדֵרִי
Gederoth Gederoth Gr גְּדֵרוֹת
Gederothayim Gederothaim Gryim גְּדֵרֹתָיִם
Gedor Gedor Gr גְּדוֹר
Geliloth Geliloth Gll גְּלִילוֹת
Gemalli Gemalli Gmall גְּמַלִּי
Gemaryah Gemariah Gmary גְּמַריָה
Genuvath Genubath Gnuva גְּנֻבַת
Gera Gera Gr גֵּרָא
Gerar Gerar Grr גְּרָר
Gerizim Gerizim Grizm גְּרִזִים
Gershom Gershom Grm גֵּרשׁוֹם
Gershon Gershon Grn גֵּרשׁוֹן
Gershunni Gershonite Grunn גֵּרשֻׁנִּי
Gershunnim Gershonites Grunnm גֵּרשֻׁנִּים
Geshan Geshan Gn גֵּישָׁן
Geshem Geshem Geem גֶּשֶׁם
Geshur Geshur Gr גְּשׁוּר
Geshuri Geshuri Gr גְּשׁוּרִי
Geshurim Geshurites Grm גְּשׁוּרִים
Gether Gether Geer גֶּתֶר
Geuel Geuel Gl גְּאוּאֵל
Geva Geba Geva` גֶּבַע
Geval Gebal Gvl גְּבָל
Gever Geber Gever גֶּבֶר
Gevim Gebim Gvm גֵּבִים
Gezer Gezer Gezer גֶּזֶר
Giach Giah G גִּיחַ
Gibbar Gibbar Gibbr גִּבָּר
Gibbethon Gibbethon Gibbn גִּבְּתוֹן
Gichon Gihon Gn גִּיחוֹן
Giddalti Giddalti Giddalt גִּדַּלתִּי
Giddel Giddel Giddl גִּדֵּל
Gidom Gidom Gi`m גִּדעֹם
Gidon Gideon Gi`n גִּדעוֹן
Gidoni Gideoni Gi`n גִּדעוֹנִי
Gilad Gilead Gil` גִּלעָד
Giladi Gileadite Gil` גִּלעָדִי
Giladim Gileadites Gil`m גִּלעָדִים
Gilalay Gilalai Gillay גִּלֲלַי
Gilboa Gilboa Gilb` גִּלבֹּעַ
Gilgal Gilgal Gilgl גִּלגָּל
Giloh Giloh Gil גִּלֹה
Giloni Gilonite Gln גִּילֹנִי
Gimzo Gimzo Gimz גִּמזוֹ
Ginath Ginath Gna גִּינַת
Ginnetho Ginnetho Ginn גִּנְּתוֹ
Ginnethon Ginnethon Ginnn גִּנְּתוֹן
Girgashi [#1] Girgashite Girg גִּרגָּשִׁי
Girgashi [#2] Girgasite Girg גִּרגָּשִׁי
Girgashim Girgashites Girgm גִּרגָּשִׁים
Gishpa Gispa Gip גִּשׁפָּא
Gittah-Chefer Gittahhepher Gitt fer גִּתָּה־חֵפֶר
Gittayim Gittaim Gittyim גִּתָּיִם
Gitti Gittite Gitt גִּתִּי
Gittim Gittites Gittm גִּתִּים
Gittith Gittith Gitt גִּתִּית
Giva Gibea Giv` גִּבעָא
Givah Gibeah Giv` גִּבעָה
Givath Gibeath Giv`a גִּבעַת
Givathi Gibeathite Giv` גִּבעָתִי
Givlim Giblites Givlm גִּבלִים
Givon Gibeon Giv`n גִּבעוֹן
Givoni Gibeonite Giv`n גִּבעוֹנִי
Givonim Gibeonites Giv`nm גִּבעֹנִים
Gizoni Gizonite Gizn גִּזוֹנִי
Gizrim Gezrites Gizrm גִּזרִים
Goath Goath G` גֹּעָת
Gog Gog Gq גּוֹג
Golan Golan Gln גּוֹלָן
Golyath Goliath Goly גָּליָת
Gomer Gomer Gmer גֹּמֶר
Goshen Goshen Gen גֹּשֶׁן
Gov Gob Gv גּוֹב
Gozan Gozan Gzn גּוֹזָן
Gudgodah Gudgodah Gug גֻּדגֹּדָה
Guni Guni Gn גּוּנִי
Gunim Gunites Gnm גּוּנִים
Gur Gur Gr גּוּר
Gur-Baal Gurbaal Gr B`al גּוּר־בָּעַל

H

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Haachashtari Haahashtari Hatr הָאֲחַשׁתָּרִי
Hadad Hadad Ha הֲדַד
Hadadezer [#1] Hadadezer Ha`ezer הֲדַדעֶזֶר
Hadadezer [#2] Hadarezer Ha`ezer הֲדַדעֶזֶר
Hadad-Rimmon Hadadrimmon Ha Rimmn הֲדַד־רִמּוֹן
Hadar Hadar [#2] Har הֲדַר
Hadassah Hadassah Hass הֲדַסָּה
Hadoram Hadoram Hrm הֲדוֹרָם
Hagar Hagar Hqr הָגָר
Hagri [#1] Hagerite Haqr הַגרִי
Hagri [#2] Haggeri Haqr הַגרִי
Hagriim Hagarites Haqrm הַגרִיאִים
Hagrim Hagarenes Haqrm הַגרִים
Hallochesh [#1] Hallohesh Hall הַלּוֹחֵשׁ
Hallochesh [#2] Halohesh Hall הַלּוֹחֵשׁ
Haman Haman Hmn הָמָן
Hammedatha Hammedatha Hamm הַמְּדָתָא
Hammelekh Hammelech Hammele הַמֶּלֶך
Hammolekheth Hammoleketh Hammlee הַמֹּלֶכֶת
Hamonah Hamonah Hmn הֲמוֹנָה
Hamon-Gog Hamongog Hmn Gq הֲמוֹן־גּוֹג
Haqqatan Hakkatan Hakk+n הַקָּטָן
Haqqotz Hakkoz Hakkx הַקּוֹץ
Hara Hara Hr הָרָא
Haran Haran [#2] Hrn הָרָן
Harari Hararite Hrr הָרָרִי
Haroeh Haroeh Hr הָרֹאֶה
Harori Harorite Hrr הֲרוֹרִי
Harum Harum Hrm הָרוּם
Hashem Hashem Hm הָשֵׁם
Hassenaah Hassenaah Hassn הַסְּנָאָה
Hassenuah Hasenuah Hassnu הַסְּנֻאָה
Hathakh Hatach H הֲתָך
Hatzelelponi Hazelelponi Haxlelpn הַצְלֶלפּוֹנִי
Havel Abel Hvel הָבֶל
Hegay Hegai Hqay הֵגַי
Hege Hege Hqe הֵגֶא
Helel Lucifer Hll הֵילֵל
Helem Helem [#2] Hlem הֵלֶם
Hemam Hemam Hmm הֵימָם
Heman Heman Hmn הֵימָן
Hena Hena Hna` הֵנַע
Hidday Hiddai Hidday הִדַּי
Higgayon Higgaion Higgyn הִגָּיוֹן
Hillel Hillel Hilll הִלֵּל
Hinnom Hinnom Hinnm הִנֹּם
Hod Hod H הוֹד
Hodawyah [#1] Hodaiah Hawy הוֹדַויָה
Hodawyah [#2] Hodaviah Hawy הוֹדַויָה
Hoddu India Hdd הֹדּוּ
Hodiyyah [#1] Hodiah Hiyy הוֹדִיָּה
Hodiyyah [#2] Hodijah Hiyy הוֹדִיָּה
Hodwah Hodevah Hw הוֹדוָה
Hoham Hoham Hhm הוֹהָם
Homam Homam Hmm הוֹמָם
Hor Hor Hr הֹר
Horam Horam Hrm הֹרָם
Hoshama Hoshama Hm` הוֹשָׁמָע
Hoshayah Hoshaiah Ha`y הוֹשַׁעיָה
Hoshea [#1] Hosea H` הוֹשֵׁעַ
Hoshea [#2] Hoshea H` הוֹשֵׁעַ
Hoshea [#3] Oshea H` הוֹשֵׁעַ
Hothir Hothir Hr הוֹתִיר
Hutztzav Huzzab Huxxav הֻצַּב

I

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Iddo [#1] Iddo [#1] `Idd עִדּוֹא
Iddo [#2] Iddo [#2] Idd אִדּוֹ
Iezer Jeezer `ezer אִיעֶזֶר
Iezrim Jeezerites `ezrm אִיעֶזרִים
I-Kavod Ichabod Cv אִי־כָּבוֹד
Ilay Ilai `lay עִילַי
Immanu-El Immanuel `Immn l עִמָּנוּ־אֵל
Immer Immer Immr אִמֵּר
Imri Imri Imr אִמרִי
Iqqesh Ikkesh `Ikk עִקֵּשׁ
Ir Ir `r עִיר
Ira Ira `r עִירָא
Irad Irad `r עִירָד
Iram Iram `rm עִירָם
Iri Iri `r עִירִי
Ir-Nachash Irnahash `r N עִיר־נָחָשׁ
Ir-Shamesh Irshemesh `r me עִיר־שָׁמֶשׁ
Iru Iru `r עִירוּ
Ish-Bosheth Ishbosheth Κ Be אִישׁ־בֹּשֶׁת
Ishhod Ishod Κh אִישׁהוֹד
Ishi Ishi [#1] Κ אִישִׁי
Ish-Tov Ishtob Κ v אִישׁ־טוֹב
Ithamar Ithamar αmr אִיתָמָר
Ithay Ithai αay אִיתַי
Ithiel Ithiel αl אִיתִיאֵל
Ittah-Qatzin Ittahkazin `Itt Kxn עִתָּה־קָצִין
Ittay Ittai Ittay אִתַּי
Ivri [#1] Hebrew `Ivr עִברִי
Ivri [#2] Ibri `Ivr עִברִי
Ivrim Hebrews `Ivrm עִברִים
Ivriyyah Hebrewess `Ivriyy עִברִיָּה
Ivtzan Ibzan Ivxn אִבצָן
Iwwah Ivah `Iww עִוָּה
Iyye-Avarim Ijeabarim `Iyy `vrm עִיֵּי־עֲבָרִים
Iyyim Iim `Iyym עִיִּים
Iyyon Ijon `Iyyn עִיּוֹן
Iyyov Job [#1] Iyyv אִיּוֹב
Izevel Jezebel zevel אִיזֶבֶל

K

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Kabbon Cabbon Cabbn כַּבּוֹן
Kaftor Caphtor Caftr כַּפתּוֹר
Kaftorim [#1] Caphthorim Caftrm כַּפתֹּרִים
Kaftorim [#2] Caphtorim Caftrm כַּפתֹּרִים
Kaftorim [#3] Caphtorims Caftrm כַּפתֹּרִים
Kalach Calah Cla כָּלַח
Kalev Caleb Clv כָּלֵב
Kalev-Efrathah Calebephratah Clv Efr כָּלֵב־אֶפרָתָה
Kalkol [#1] Calcol Calcl כַּלכֹּל
Kalkol [#2] Chalcol Calcl כַּלכֹּל
Kalneh Calneh Caln כַּלנֵה
Kalno Calno Caln כַּלנוֹ
Kanneh Canneh Cann כַּנֵּה
Karkas Carcas Carcas כַּרכַּס
Karkemish Carchemish Carcm כַּרכְּמִישׁ
Karmel Carmel Carmel כַּרמֶל
Karmeli Carmelite Carml כַּרמְלִי
Karmelith Carmelitess Carml כַּרמְלִית
Karmi Carmi Carm כַּרמִי
Karmim Carmites Carmm כַּרמִים
Karshena Carshena Carn כַּרשְׁנָא
Kasday [#1] Chaldean [#1] Ca$dy כַּשׂדָּי
Kasday [#2] Chaldean [#2] Casdy כַּסדָּי
Kasdaye Chaldeans [#1] Ca$dy כַּשׂדָּיֵא
Kasdim [#1] Chaldea Ca$dm כַּשׂדִּים
Kasdim [#2] Chaldeans [#2] Ca$dm כַּשׂדִּים
Kasdim [#3] Chaldees Ca$dm כַּשׂדִּים
Kasifya Casiphia Csify כָּסִפיָא
Kasluchim Casluhim Caslum כַּסלֻחִים
Kavul Cabul Cvl כָּבוּל
Kedorlaomer Chedorlaomer Corl`mer כְּדָרלָעֹמֶר
Kefar-Haammoni Chepharhaammonai Cfar H`ammn כְּפַר־הָעַמֹּנִי
Kefirah Chephirah Cfr כְּפִירָה
Kelal Chelal Cll כְּלָל
Keluhu Chelluh Clh כְּלוּהוּ
Keluv Chelub Clv כְּלוּב
Keluvay Chelubai Clvy כְּלוּבָי
Kemarim Chemarims Cmrm כְּמָרִים
Kemosh Chemosh Cm כְּמוֹשׁ
Kenaan Canaan Cn`an כְּנָעַן
Kenaanah Chenaanah Cna`n כְּנַעֲנָה
Kenaani Canaanite Cna`n כְּנַעֲנִי
Kenaanim Canaanites Cna`nm כְּנַעֲנִים
Kenaanith [#1] Canaanitess Cna`n כְּנַעֲנִית
Kenaanith [#2] Canaanitish Cna`n כְּנַעֲנִית
Kenani Chenani Cnn כְּנָנִי
Kenanyah Chenaniah Cnany כְּנַניָה
Keran Cheran Crn כְּרָן
Kerethim [#1] Cherethims Crm כְּרֵתִים
Kerethim [#2] Cherethites Crm כְּרֵתִים
Kerith Cherith Cr כְּרִית
Keruv Cherub Crv כְּרוּב
Keruvim Cherubims Cruvm כְּרֻבִים
Kesalon Chesalon Csln כְּסָלוֹן
Kesed Chesed Ce$e כֶּשֶׂד
Kesil [#1] Chesil Csl כְּסִיל
Kesil [#2] Orion Csl כְּסִיל
Kesuloth Chesulloth Csl כְּסוּלֹת
Kevar Chebar Cvr כְּבָר
Keziv Chezib Czv כְּזִיב
Kidon Chidon Cn כִּידֹן
Kilav Chileab Cilv כִּלאָב
Kilmad Chilmad Cilma כִּלמַד
Kilyon Chilion Cilyn כִּליוֹן
Kimah Pleiades Cm כִּימָה
Kimham Chimham Cimhm כִּמהָם
Kinnereth Chinnereth Cinnere כִּנֶּרֶת
Kinroth [#1] Chinneroth Cinr כִּנרוֹת
Kinroth [#2] Cinneroth Cinr כִּנרוֹת
Kislew Chisleu Cislw כִּסלֵו
Kislon Chislon Cisln כִּסלוֹן
Kisloth-Tavor Chislothtabor Cisl Tvr כִּסלֹת־תָּבֹר
Kithlish Kithlish Cil כִּתלִישׁ
Kittim [#1] Chittim Cittm כִּתִּים
Kittim [#2] Kittim Cittm כִּתִּים
Kiyyun Chiun Ciyyn כִּיּוּן
Kol-Chozeh Colhozeh Col z כָּל־חֹזֶה
Konyah Coniah Cony כָּניָה
Koresh Cyrus Cre כּוֹרֶשׁ
Kownanyah [#1] Conaniah Cownany כָּונַניָה
Kownanyah [#2] Cononiah Cownany כָּונַניָה
Kozbi Cozbi Cozb כָּזבִּי
Kozeva Chozeba Czv כֹּזֵבָא
Kun Chun Cn כּוּן
Kush [#1] Cush C כּוּשׁ
Kush [#2] Ethiopia C כּוּשׁ
Kushan Cushan Cn כּוּשָׁן
Kushan-Rishathayim Chushanrishathaim Can Ri`ayim כּוּשַׁן־רִשׁעָתַיִם
Kushi [#1] Cushi C כּוּשִׁי
Kushi [#2] Ethiopian C כּוּשִׁי
Kushim Ethiopians Cm כּוּשִׁים
Kuth Cuth C כּוּת
Kuthah Cuthah C כּוּתָה
Kuv Chub Cv כּוּב

L

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Lachay-Roi Lahairoi Laay R לַחַי־רֹאִי
Lachmas Lahmam Lams לַחמָס
Lachmi Lahmi Lam לַחמִי
Ladah Laadah La`d לַעדָּה
Ladan Laadan La`dn לַעדָּן
Lael Lael Ll לָאֵל
Lahad Lahad Lha לָהַד
Lakhish Lachish L לָכִישׁ
Lappidoth Lapidoth Lapp לַפִּידוֹת
Laqqum Lakum Lakkm לַקּוּם
Lasha Lasha La` לָשַׁע
Lashsharon Lasharon Larn לַשָּׁרוֹן
Lavan Laban Lvn לָבָן
Layish Laish Layi לַיִשׁ
Leah Leah L לֵאָה
Leannoth Leannoth L`ann לְעַנּוֹת
Lechi Lehi Le לֶחִי
Lehavim Lehabim Lhvm לְהָבִים
Lekhah Lecah L לֵכָה
Lemekh Lamech Leme לֶמֶך
Lemuel Lemuel Lml לְמוּאֵל
Leshem Leshem Leem לֶשֶׁם
Letushim Letushim L+m לְטוּשִׁים
Leummim Leummim Lummm לְאֻמִּים
Levanah [#1] Lebana Lvn לְבָנָה
Levanah [#2] Lebanah Lvn לְבָנָה
Levanon Lebanon Lvnn לְבָנוֹן
Levaoth Lebaoth Lv לְבָאוֹת
Levonah Lebonah Lvn לְבוֹנָה
Lewaye Levites [#1] Lwy לֵוָיֵא
Lewi [#1] Levi Lw לֵוִי
Lewi [#2] Levite Lw לֵוִי
Lewiyyim Levites [#2] Lwiyyim לְוִיִּם
Liqchi Likhi Lik לִקחִי
Livnah Libnah Livn לִבנָה
Livni Libni Livn לִבנִי
Livnim Libnites Livnm לִבנִים
Lo-Ammi Loammi L `Amm לֹא־עַמִּי
Lod Lod L לֹד
Lo-Devar Lodebar L Dvr לֹא־דְּבָר
Lo-Ruchamah Loruhamah L Rum לֹא־רֻחָמָה
Lot Lot L+ לוֹט
Lotan Lotan L+n לוֹטָן
Luchith Luhith L לוּחִית
Lud [#1] Lud L לוּד
Lud [#2] Lydia L לוּד
Ludim [#1] Ludim Lm לוּדִים
Ludim [#2] Lydians Lm לוּדִים
Luvim [#1] Libyans [#1] Lvm לוּבִים
Luvim [#2] Lubim Lvm לוּבִים
Luvim [#3] Lubims Lvm לוּבִים
Luz Luz Lz לוּז

M

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Maaday Maadai Ma`ay מַעֲדַי
Maadyah Maadiah Ma`ay מַעַדיָה
Maakhah [#1] Maacah Ma` מַעֲכָה
Maakhah [#2] Maachah Ma` מַעֲכָה
Maakhathi [#1] Maachathi Ma` מַעֲכָתִי
Maakhathi [#2] Maachathite Ma` מַעֲכָתִי
Maakhathim Maachathites Ma`m מַעֲכָתִים
Maaleh-Aqrabbim Maalehacrabbim Ma`l `Akrabbm מַעֲלֵה־עַקרַבִּים
Maarath Maarath Ma`r מַעֲרָת
Maaseyah Maaseiah Ma`$y מַעֲשֵׂיָה
Maatz Maaz Ma`ax מַעַץ
Maay Maai M`ay מָעַי
Maazyah Maaziah Ma`azy מַעַזיָה
Machalath Mahalath Mla מָחֲלַת
Machanayim Mahanaim Manayim מַחֲנַיִם
Machaneh-Dan Mahanehdan Man Dn מַחֲנֵה־דָּן
Machath Mahath Maa מַחַת
Machawi Mahavite Maw מַחֲוִי
Machazioth Mahazioth Maz מַחֲזִיאוֹת
Machlah [#1] Mahalah Mal מַחלָה
Machlah [#2] Mahlah Mal מַחלָה
Machli [#1] Mahali Mal מַחלִי
Machli [#2] Mahli Mal מַחלִי
Machlim Mahlites Malm מַחלִים
Machlon Mahlon Maln מַחלוֹן
Machol Mahol Ml מָחוֹל
Madaah Median M מָדָאָה
Maday [#1] Madai May מָדַי
Maday [#2] Media May מָדַי
Madaye Medes [#1] My מָדָיֵא
Madi Mede M מָדִי
Madim Medes [#2] Mm מָדִים
Madmannah Madmannah Mamann מַדמַנָּה
Madmen Madmen Mamn מַדמֵן
Madmenah Madmenah Mamn מַדמֵנָה
Madon Madon Mn מָדוֹן
Magbish Magbish Maqb מַגבִּישׁ
Magdiel Magdiel Maqdl מַגדִּיאֵל
Magog Magog Mqq מָגוֹג
Magor-Missaviv Magormissabib Mqr Missvv מָגוֹר־מִסָּבִיב
Magpiash Magpiash Maqp` מַגפִּיעָשׁ
Mahalalel Mahalaleel Mahlall מַהֲלַלאֵל
Maher-Shalal-Chash-Baz Mahershalalhashbaz Mahr ll Baz מַהֵר־שָׁלָל־חָשׁ־בַּז
Mahray Maharai Mahray מַהרַי
Makhbannay Machbanai Mabannay מַכבַּנַּי
Makhbenah Machbenah Mabn מַכבֵּנָה
Makhi Machi M מָכִי
Makhir Machir Mr מָכִיר
Makhirim Machirites Mrm מָכִירִים
Makhnadvay Machnadebai Manavay מַכנַדבַי
Makhpelah Machpelah Mapl מַכפֵּלָה
Makhtesh Maktesh Mat מַכתֵּשׁ
Malakhi Malachi Mal מַלאָכִי
Malekh Moloch Mal מַלְך
Malkam Malcham Malcm מַלכָּם
Malkiel Malchiel Malcl מַלכִּיאֵל
Malkielim Malchielites Malclm מַלכִּיאֵלִים
Malkiram Malchiram Malcrm מַלכִּירָם
Malki-Shua [#1] Malchishua Malc ` מַלכִּי־שׁוּעַ
Malki-Shua [#2] Melchishua Malc ` מַלכִּי־שׁוּעַ
Malki-Tzedeq Melchizedek Malc Xeek מַלכִּי־צֶדֶק
Malkiyyah [#1] Malchiah Malciyy מַלכִּיָּה
Malkiyyah [#2] Malchijah Malciyy מַלכִּיָּה
Malkiyyah [#3] Melchiah Malciyy מַלכִּיָּה
Mallothi Mallothi Mall מַלּוֹתִי
Mallukh Malluch Mall מַלּוּך
Mamre Mamre Mamr מַמרֵא
Manachath Manahath Mnaa מָנַחַת
Manachtim Manahethites Mnatm מָנַחתִּים
Manoach Manoah Mn מָנוֹחַ
Maokh Maoch M` מָעוֹך
Maon Maon M`n מָעוֹן
Maonim Maonites M`nm מָעוֹנִים
Maqatz Makaz Mkax מָקַץ
Maqheloth Makheloth Makhl מַקהֵלֹת
Maqqedah Makkedah Makk מַקֵּדָה
Mara Mara Mr מָרָא
Marah Marah Mr מָרָה
Maralah Maralah Mar`l מַרעֲלָה
Mareshah Mareshah Mr봚 מָרֵאשָׁה
Maroth Maroth Mr מָרוֹת
Marsena Marsena Marsn מַרסְנָא
Masay Maasiai Ma`$ay מַעשַׂי
Mash Mash Ma מַשׁ
Mashal Mashal Ml מָשָׁל
Mashiach Messiah M מָשִׁיחַ
Maskil Maschil Ma$cl מַשׂכִּיל
Masreqah Masrekah Ma$rk מַשׂרֵקָה
Massa Massa Ma$$ מַשָּׂא
Massah Massah Mass מַסָּה
Matred Matred Ma+r מַטרֵד
Matri Matri Ma+r מַטרִי
Mattan Mattan Mattn מַתָּן
Mattanah Mattanah Mattn מַתָּנָה
Mattanyah Mattaniah Mattany מַתַּניָה
Mattattah Mattathah Mattatt מַתַּתָּה
Mattenay Mattenai Mattnay מַתְּנַי
Mattithyah Mattithiah Mattiy מַתִּתיָה
Mazzaroth Mazzaroth Mazzr מַזָּרוֹת
Meah Meah M מֵאָה
Mearah Mearah M`r מְעָרָה
Mechida Mehida M מְחִידָא
Mechir Mehir Mr מְחִיר
Mecholathi Meholathite Ml מְחֹלָתִי
Mechuyael Mehujael Myl מְחוּיָאֵל
Medad Medad M מֵידָד
Medan Medan Mn מְדָן
Medva Medeba Mv מֵידבָא
Mefaath Mephaath Mf`a מֵיפָעַת
Mefivosheth Mephibosheth Mfve מְפִיבֹשֶׁת
Megiddo Megiddo Mqidd מְגִדּוֹ
Megiddon Megiddon Mqiddn מְגִדּוֹן
Mehetavel [#1] Mehetabeel Mh+avl מְהֵיטַבאֵל
Mehetavel [#2] Mehetabel Mh+avl מְהֵיטַבאֵל
Mehuman Mehuman Mhmn מְהוּמָן
Mekherathi Mecherathite Mr מְכֵרָתִי
Mekhonah Mekonah Mn מְכֹנָה
Melach Salt Mela מֶלַח
Melatyah Melatiah Mla+y מְלַטיָה
Melekh Melech Mele מֶלֶך
Melikhu Melicu Ml מְלִיכוּ
Meltzar Melzar Melxar מֶלצַר
Memukhan Memucan Mmn מְמוּכָן
Menachem Menahem Mnam מְנַחֵם
Menashsheh Manasseh Mna מְנַשֶּׁה
Menashshim Manassites Mnam מְנַשִּׁים
Mene MENE Mn מְנֵא
Meonenim Meonenim M`nnm מְעוֹנְנִים
Meonothay Meonothai M`nay מְעוֹנֹתַי
Merari Merari Mrr מְרָרִי
Merarim Merarites Mrrm מְרָרִים
Merathayim Merathaim Mrayim מְרָתַיִם
Merav Merab Mrav מֵרַב
Merayah Meraiah Mry מְרָיָה
Merayoth Meraioth Mry מְרָיוֹת
Mered Mered Mere מֶרֶד
Meremoth Meremoth Mrm מְרֵמוֹת
Meres Meres Meres מֶרֶס
Merivah Meribah Mrv מְרִיבָה
Meriv-Baal Meribbaal Mrv B`al מְרִיב־בָּעַל
Merodakh Merodach Mr מְרֹדָך
Merodakh-Baladan Merodachbaladan Mra Baln מְרֹדַך־בַּלאֲדָן
Merom Merom Mrm מֵרוֹם
Meronothi Meronothite Mrn מֵרֹנֹתִי
Meroz Meroz Mrz מֵרוֹז
Mesha [#1] Mesha [#1] Ma` מֵישַׁע
Mesha [#2] Mesha [#2] M` מֵישָׁע
Mesha [#3] Mesha [#3] M מֵישָׁא
Mesha [#4] Mesha [#4] M מֵשָׁא
Meshakh Meshach Ma מֵישַׁך
Meshekh [#1] Mesech Mee מֶשֶׁך
Meshekh [#2] Meshech Mee מֶשֶׁך
Meshelemyah Meshelemiah Melemy מְשֶׁלֶמיָה
Meshezavel Meshezabeel Mzavl מְשֵׁיזַבאֵל
Meshillemith Meshillemith Millm מְשִׁלֵּמִית
Meshillemoth Meshillemoth Millm מְשִׁלֵּמוֹת
Meshovav Meshobab Mvv מְשׁוֹבָב
Meshullam Meshullam Mullm מְשֻׁלָּם
Meshullemeth Meshullemeth Mulleme מְשֻׁלֶּמֶת
Metheg-Ammah Methegammah Meeq Amm מֶתֶג־אַמָּה
Methushael Methusael Ml מְתוּשָׁאֵל
Methushelach Methuselah Mela מְתוּשֶׁלַח
Metzovayah Mesobaite Mxvy מְצֹבָיָה
Meunim [#1] Mehunim M`nm מְעוּנִים
Meunim [#2] Mehunims M`nm מְעוּנִים
Meunim [#3] Meunim M`nm מְעוּנִים
Mevunnay Mebunnai Mvunnay מְבֻנַּי
Me-Yarqon Mejarkon M Yarkn מֵי־יַרקוֹן
Me-Zahav Mezahab M Zhv מֵי־זָהָב
Middin Middin Middn מִדִּין
Midyan Midian Miyn מִדיָן
Midyani Midianite Miyn מִדיָנִי
Midyanim Midianites Miynm מִדיָנִים
Midyanith Midianitish Miyn מִדיָנִית
Mifqad Miphkad Mifk מִפקָד
Migdal-El Migdalel Miqdal l מִגדַּל־אֵל
Migdal-Gad Migdalgad Miqdal G מִגדַּל־גָּד
Migdol Migdol Miqdl מִגדּוֹל
Migron Migron Miqrn מִגרוֹן
Mikha [#1] Micah [#1] M מִיכָא
Mikha [#2] Micha [#1] M מִיכָא
Mikhael Michael Ml מִיכָאֵל
Mikhah [#1] Micah [#2] M מִיכָה
Mikhah [#2] Micaiah [#1] M מִיכָה
Mikhah [#3] Micha [#2] M מִיכָה
Mikhah [#4] Michah M מִיכָה
Mikhal Michal Mal מִיכַל
Mikhayah Michaiah [#1] My מִיכָיָה
Mikhayhu [#1] Micah [#3] Myh מִיכָיהוּ
Mikhayhu [#2] Micaiah [#2] Myh מִיכָיהוּ
Mikhayhu [#3] Michaiah [#2] Myh מִיכָיהוּ
Mikhmas [#1] Michmas Mims מִכמָס
Mikhmas [#2] Michmash Mim$ מִכמָשׂ
Mikhmethath Michmethah Mim מִכמְתָת
Mikhri Michri Mir מִכרִי
Mikhtam Michtam Mitm מִכתָּם
Milalay Milalai Millay מִלֲלַי
Milkah Milcah Milc מִלכָּה
Milkom Milcom Milcm מִלכֹּם
Millo Millo Mill מִלּוֹא
Minni Minni Minn מִנִּי
Minnith Minnith Minn מִנִּית
Minyamin Miniamin Minymn מִניָמִין
Miqloth Mikloth Mikl מִקלוֹת
Miqneyah Mikneiah Mikny מִקנֵיָה
Mirmah Mirma Mirm מִרמָה
Miryam Miriam Mirym מִריָם
Misgav Misgab Mi$gv מִשׂגָּב
Mishael Mishael Ml מִישָׁאֵל
Mishal [#1] Mishal Mil מִשׁאָל
Mishal [#2] Misheal Mil מִשׁאָל
Misham Misham Mi`m מִשׁעָם
Mishma Mishma Mim` מִשׁמָע
Mishmannah Mishmannah Mimann מִשׁמַנָּה
Mishraim Mishraites Mir`m מִשׁרָעִים
Mispar Mispar Mispr מִספָּר
Mispereth Mispereth Mispere מִספֶּרֶת
Misrefoth-Mayim Misrephothmaim Mi$rf Mayim מִשׂרְפוֹת־מַיִם
Mithni Mithnite Min מִתנִי
Mithqah Mithcah Mik מִתקָה
Mithredath Mithredath Mir מִתרְדָת
Mitzar Mizar Mix`r מִצעָר
Mitzpah [#1] Mizpah Mixp מִצפָּה
Mitzpah [#2] Mizpeh Mixp מִצפָּה
Mitzrayim [#1] Egypt Mixrayim מִצרַיִם
Mitzrayim [#2] Mizraim Mixrayim מִצרַיִם
Mitzri Egyptian Mixr מִצרִי
Mitzrim Egyptians Mixrm מִצרִים
Mivchar Mibhar Mivr מִבחָר
Mivsam Mibsam Miv$m מִבשָׂם
Mivtzar Mibzar Mivxr מִבצָר
Miyyamin [#1] Miamin Miyymn מִיָּמִין
Miyyamin [#2] Mijamin Miyymn מִיָּמִין
Mizzah Mizzah Mizz מִזָּה
Moadyah Moadiah M`ay מוֹעַדיָה
Moav Moab Mv מוֹאָב
Moavi Moabite Mv מוֹאָבִי
Moavim Moabites Mvm מוֹאָבִים
Moaviyyah [#1] Moabitess Mviyy מוֹאֲבִיָּה
Moaviyyah [#2] Moabitish Mviyy מוֹאֲבִיָּה
Mof Memphis Mf מֹף
Moladah Moladah Ml מוֹלָדָה
Molekh Molech Mle מֹלֶך
Molid Molid Ml מוֹלִיד
Morashti Morasthite Mrat מוֹרַשׁתִּי
Mordokhay Mordecai Morday מָרדֳּכַי
Moreh Moreh Mr מוֹרֶה
Moresheth-Gath Moreshethgath Mree Ga מוֹרֶשֶׁת־גַּת
Moriyyah Moriah Mriyy מוֹרִיָּה
Moserah Mosera Msr מוֹסֵרָה
Moseroth Moseroth Msr מֹסֵרוֹת
Mosheh Moses M מֹשֶׁה
Motza Moza Mx מוֹצָא
Motzah Mozah Mx מֹצָה
Muppim Muppim Muppm מֻפִּים
Mushi Mushi M מוּשִׁי
Mushim Mushites Mm מוּשִׁים
Muth-Labben Muthlabben M Labbn מוּת־לַבֵּן

N

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Naam Naam N`am נָעַם
Naamah Naamah Na`m נַעֲמָה
Naaman Naaman Na`mn נַעֲמָן
Naamathi Naamathite Na`m נַעֲמָתִי
Naamim Naamites Na`mm נַעֲמִים
Naarah Naarah Na`r נַעֲרָה
Naaran Naaran Na`rn נַעֲרָן
Naarath Naarath Na`r נַעֲרָת
Naaray Naarai Na`ray נַעֲרַי
Nachaliel Nahaliel Nall נַחֲלִיאֵל
Nacham Naham Naam נַחַם
Nachamani Nahamani Namn נַחֲמָנִי
Nachash Nahash N נָחָשׁ
Nachath Nahath Naa נַחַת
Nachbi Nahbi Nab נַחבִּי
Nachor [#1] Nachor Nr נָחוֹר
Nachor [#2] Nahor Nr נָחוֹר
Nachray Naharai Naray נַחרַי
Nachshon [#1] Naashon Nan נַחשׁוֹן
Nachshon [#2] Nahshon Nan נַחשׁוֹן
Nachum Nahum Nam נַחוּם
Nadav Nadab Nv נָדָב
Nafish [#1] Naphish Nf נָפִישׁ
Nafish [#2] Nephish Nf נָפִישׁ
Naftali Naphtali Naftl נַפתָּלִי
Naftuchim Naphtuhim Naftum נַפתֻּחִים
Nahalal [#1] Nahalal Nahll נַהֲלָל
Nahalal [#2] Nahallal Nahll נַהֲלָל
Nahalol Nahalol Nahll נַהֲלֹל
Nakhon Nachon Nn נָכוֹן
Nathan Nathan Nn נָתָן
Naval Nabal Nvl נָבָל
Navoth Naboth Nv נָבוֹת
Nayoth Naioth Ny נָיוֹת
Nazir Nazarite Nzr נָזִיר
Neah Neah N` נֵעָה
Nearyah Neariah N`ary נְעַריָה
Nechelami Nehelamite Nelm נֶחֱלָמִי
Nechemyah Nehemiah Nemy נְחֶמיָה
Nechiloth Nehiloth Nl נְחִילוֹת
Nechum Nehum Nm נְחוּם
Nechushta Nehushta Nut נְחֻשׁתָּא
Nechushtan Nehushtan Nutn נְחֻשׁתָּן
Nedavyah Nedabiah Navy נְדַביָה
Nefeg Nepheg Nefeq נֶפֶג
Nefishsim Nephishesim Nfsm נְפִישׁסִים
Neftoach Nephtoah Neft נֶפתּוֹחַ
Nefusim Nephusim Nfsm נְפוּסִים
Neginath Neginah Nqna נְגִינַת
Neginoth Neginoth Nqn נְגִינֹת
Neiel Neiel N`l נְעִיאֵל
Nekho Necho N נְכוֹ
Nemuel Nemuel Nml נְמוּאֵל
Nemuelim Nemuelites Nmlm נְמוּאֵלִים
Neqev Nekeb Nekev נֶקֶב
Neqoda Nekoda Nk נְקוֹדָא
Ner Ner Nr נֵר
Nergal Nergal Nrqal נֵרגַל
Nergal-Sar-Etzer Nergalsharezer Nrqal ar Exer נֵרגַל־שַׂר־אֶצֶר
Neriyyah Neriah Nriyy נֵרִיָּה
Nethanel Nethaneel Nanl נְתַנאֵל
Nethan-Melekh Nathanmelech Nan Mele נְתַן־מֶלֶך
Nethanyah Nethaniah Nany נְתַניָה
Nethinayya Nethinims [#1] Nnayy נְתִינַיָּא
Nethinim Nethinims [#2] Nnm נְתִינִים
Netofah Netophah N+f נְטֹפָה
Netofathi [#1] Netophathi N+f נְטוֹפָתִי
Netofathi [#2] Netophathite N+f נְטוֹפָתִי
Netofathim Netophathites N+fm נְטוֹפָתִים
Netziach Neziah Nx נְצִיחַ
Netziv Nezib Nxv נְצִיב
Nevallat Neballat Nvall+ נְבַלָּט
Nevat Nebat Nv+ נְבָט
Nevay Nebai Nvy נֵיבָי
Nevayoth [#1] Nebaioth Nvy נְבָיוֹת
Nevayoth [#2] Nebajoth Nvy נְבָיֹת
Nevo Nebo Nv נְבוֹ
Nevukhadnetztzar Nebuchadnezzar Nvanexxar נְבוּכַדנֶאצַּר
Nevukhadretztzar Nebuchadrezzar Nvarexxar נְבוּכַדרֶאצַּר
Nevushazban Nebushasban Nvazbn נְבוּשַׁזבָּן
Nevuzaradan Nebuzaradan Nvzarn נְבוּזַראֲדָן
Nezirim Nazarites Nzirm נְזִרִים
Nimrah Nimrah Nimr נִמרָה
Nimrim Nimrim Nimrm נִמרִים
Nimrod Nimrod Nimr נִמרוֹד
Nimshi Nimshi Nim נִמשִׁי
Ninweh Nineveh Nnw נִינוֵה
Nisan Nisan Nsn נִיסָן
Nisrokh Nisroch Nisr נִסרֹך
Nivchaz Nibhaz Nivaz נִבחַז
Nivshan Nibshan Nivn נִבשָׁן
No No N נֹא
Noach Noah N נֹחַ
Noadyah Noadiah N`ay נוֹעַדיָה
Nochah Nohah N נוֹחָה
Nod Nod N נוֹד
Nodav Nodab Nv נוֹדָב
Nof Noph Nf נֹף
Nofach Nophah Nfa נֹפַח
Nogah Nogah Nqah נֹגַה
Non Non Nn נוֹן
Noomi Naomi No`m נָעֳמִי
Nov Nob Nv נֹב
Novach Nobah Nva נֹבַח
Nun Nun Nn נוּן

O

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Oded Oded ` עוֹדֵד
Ofel Ophel `fel עֹפֶל
Ofir Ophir fr אוֹפִיר
Ofni Ophni `Ofn עָפנִי
Ofrah Ophrah `Ofr עָפרָה
Og Og `q עוֹג
Ohad Ohad ha אֹהַד
Ohel Ohel hel אֹהֶל
Oholah Aholah Ohl אָהֳלָה
Oholiav Aholiab Ohlv אָהֳלִיאָב
Oholivah Aholibah Ohlv אָהֳלִיבָה
Oholivamah Aholibamah Ohlvm אָהֳלִיבָמָה
Okhran Ocran `Orn עָכרָן
Omar Omar mr אוֹמָר
Omri Omri `Omr עָמרִי
On On n אוֹן
Onam Onam nm אוֹנָם
Onan Onan nn אוֹנָן
Ono Ono n אוֹנוֹ
Oren Oren ren אֹרֶן
Orev Oreb `rv עוֹרֵב
Ornan Ornan Ornn אָרנָן
Orpah Orpah `Orp עָרפָּה
Osnappar Asnappar Osnappar אָסנַפַּר
Othni Othni `On עָתנִי
Othniel Othniel `Onl עָתנִיאֵל
Otzem Ozem xem אֹצֶם
Ovadyah Obadiah `vay עֹבַדיָה
Oval Obal `vl עוֹבָל
Oved Obed `v עוֹבֵד
Oved-Edom Obededom `v m עֹבֵד־אֱדוֹם
Ovil Obil vl אוֹבִיל
Ovoth Oboth v אֹבֹת
Ozni Ozni Ozn אָזנִי
Oznim Oznites Oznm אָזנִים
Ozzielim Uzzielites `Ozzlm עָזִּיאֵלִים

P

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Paaray Paarai Pa`ray פַּעֲרַי
Pachath-Moav Pahathmoab Paa Mv פַּחַת־מוֹאָב
Paddan Padan Paddn פַּדָּן
Paddan-Aram Padanaram Paddan rm פַּדַּן־אֲרָם
Padon Padon Pn פָּדוֹן
Pagiel Pagiel Paq`l פַּגעִיאֵל
Pai Pai P` פָּעִי
Palal Palal Pll פָּלָל
Pallu [#1] Pallu Pall פַּלּוּא
Pallu [#2] Phallu Pall פַּלּוּא
Palluim Palluites Pallum פַּלֻּאִים
Palti [#1] Palti Pal+ פַּלטִי
Palti [#2] Paltite Pal+ פַּלטִי
Palti [#3] Phalti Pal+ פַּלטִי
Paltiel [#1] Paltiel Pal+l פַּלטִיאֵל
Paltiel [#2] Phaltiel Pal+l פַּלטִיאֵל
Pannag Pannag Pannaq פַּנַּג
Parah Parah Pr פָּרָה
Paran Paran Prn פָּארָן
Paras Persia Pras פָּרַס
Parbar Parbar Parbr פַּרבָּר
Parmashta Parmashta Parmat פַּרמַשׁתָּא
Parnakh Parnach Parn פַּרנָך
Paroh Pharaoh Par` פַּרעֹה
Paroh-Chofra Pharaohhophra Par` ofra` פַּרעֹה־חָפרַע
Paroh-Nekho Pharaohnecho Par` N פַּרעֹה־נְכוֹ
Paroh-Nekhoh Pharaohnechoh Par` N פַּרעֹה־נְכֹה
Parosh [#1] Parosh Par` פַּרעֹשׁ
Parosh [#2] Pharosh Par` פַּרעֹשׁ
Parpar Pharpar Parpar פַּרפַּר
Parsaye Persians [#1] Prsy פָּרסָיֵא
Parshandatha Parshandatha Parand פַּרשַׁנדָּתָא
Parsi Persian Prs פָּרסִי
Parsim Persians [#2] Prsm פָּרסִים
Partzim Pharzites Parxm פַּרצִים
Paruach Paruah Pr פָּרוּחַ
Parwayim Parvaim Parwyim פַּרוָיִם
Pasakh Pasach Psa פָּסַך
Pas-Dammim Pasdammim Pas Dammm פַּס־דַּמִּים
Paseach [#1] Paseah Ps פָּסֵחַ
Paseach [#2] Phaseah Ps פָּסֵחַ
Pashchur Pashur Par פַּשׁחוּר
Pathros Pathros Pars פַּתרוֹס
Pathrusim Pathrusim Parusm פַּתרֻסִים
Pau Pau P` פָּעוּ
Pedahel Pedahel Pahl פְּדַהאֵל
Pedah-Tzur Pedahzur P Xr פְּדָה־צוּר
Pedayah Pedaiah Py פְּדָיָה
Pelalyah Pelaliah Plaly פְּלַליָה
Pelatyah Pelatiah Pla+y פְּלַטיָה
Pelayah Pelaiah Ply פְּלָאיָה
Peleg Peleg Peleq פֶּלֶג
Pelesheth [#1] Palestina Plee פְּלֶשֶׁת
Pelesheth [#2] Palestine Plee פְּלֶשֶׁת
Pelesheth [#3] Philistia Plee פְּלֶשֶׁת
Pelet Pelet Pele+ פֶּלֶט
Peleth Peleth Pele פֶּלֶת
Pelethim Pelethites Plm פְּלֵתִים
Pelishti Philistine Plit פְּלִשׁתִּי
Pelishtim [#1] Philistim Plitm פְּלִשׁתִּים
Pelishtim [#2] Philistines Plitm פְּלִשׁתִּים
Peloni Pelonite Pln פְּלוֹנִי
Peniel Peniel Pnl פְּנִיאֵל
Peninnah Peninnah Pninn פְּנִנָּה
Penuel Penuel Pnl פְּנוּאֵל
Peor Peor P`r פְּעוֹר
Peqach Pekah Peka פֶּקַח
Peqachyah Pekahiah Pkay פְּקַחיָה
Peqod Pekod Pk פְּקוֹד
Perath Euphrates Pr פְּרָת
Peratzim Perazim Prxm פְּרָצִים
Peres PERES Prs פְּרֵס
Peresh Peresh Pere פֶּרֶשׁ
Peretz [#1] Perez Perex פֶּרֶץ
Peretz [#2] Pharez Perex פֶּרֶץ
Peretz-Uzza Perezuzza Perex `Uzz פֶּרֶץ־עֻזָּא
Peretz-Uzzah Perezuzzah Perex `Uzz פֶּרֶץ־עֻזָּה
Perida Perida Pr פְּרִידָא
Perizzi Perizzite Prizz פְּרִזִּי
Perizzim Perizzites Prizzm פְּרִזִּים
Peruda Peruda Pr פְּרוּדָא
Pethachyah Pethahiah Pay פְּתַחיָה
Pethor Pethor Pr פְּתוֹר
Pethuel Pethuel Pl פְּתוּאֵל
Peullethay Peulthai P`ullay פְּעֻלְּתַי
Pi-Beseth Pibeseth P Bese פִּי־בֶּסֶת
Pi-Hachiroth Pihahiroth P Har פִּי־הַחִירֹת
Pikhol Phichol Pl פִּיכֹל
Pilcha Pileha Pil פִּלחָא
Pildash Pildash Pild פִּלדָּשׁ
Piltay Piltai Pil+y פִּלטָי
Pinchas Phinehas Pns פִּינחָס
Pinon Pinon Pnn פִּינֹן
Piram Piram Pirm פִּראָם
Pirathon Pirathon Pir`n פִּרעָתוֹן
Pirathoni Pirathonite Pir`n פִּרעָתוֹנִי
Pisgah Pisgah Pisg פִּסגָּה
Pishon Pison Pn פִּישׁוֹן
Pispah Pispah Pisp פִּספָּה
Pithom Pithom Pim פִּתֹם
Pithon Pithon Pn פִּיתוֹן
Pitztzetz Aphses Pixxx פִּצֵּץ
Pokhereth Pochereth Pere פֹּכֶרֶת
Poratha Poratha Pr פּוֹרָתָא
Potifar Potiphar P+far פּוֹטִיפַר
Poti-Pera Potipherah P+ Pera` פּוֹטִי־פֶּרַע
Puah Puah P` פּוּעָה
Pul Pul Pl פּוּל
Punim Punites Pnm פּוּנִים
Punon Punon Pnn פּוּנֹן
Pur Pur Pr פּוּר
Purah Phurah Pur פֻּרָה
Purim Purim Prm פּוּרִים
Put [#1] Libya P+ פּוּט
Put [#2] Phut P+ פּוּט
Put [#3] Put P+ פּוּט
Puthim Puhites Pm פּוּתִים
Putiel Putiel P+l פּוּטִיאֵל
Putim Libyans [#2] P+m פּוּטִים
Puwah Pua Puw פֻּוָה
Puwwah Phuvah Puww פֻּוָּה

Q

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Qadesh Kadesh K קָדֵשׁ
Qadesh-Barnea Kadeshbarnea K Barn` קָדֵשׁ־בַּרנֵעַ
Qadmiel Kadmiel Kaml קַדמִיאֵל
Qadmonim Kadmonites Kamnm קַדמֹנִים
Qallay Kallai Kally קַלָּי
Qamon Camon Kmn קָמוֹן
Qanah Kanah Kn קָנָה
Qareach [#1] Careah Kr קָרֵחַ
Qareach [#2] Kareah Kr קָרֵחַ
Qarnayim Karnaim Karnayim קַרנַיִם
Qarqaah Karkaa Kark` קַרקָעָה
Qarqor Karkor Karkr קַרקֹר
Qartah Kartah Kart קַרתָּה
Qartan Kartan Kartn קַרתָּן
Qattath Kattath Ka++ קַטָּת
Qavtzeel Kabzeel Kavxl קַבצְאֵל
Qayin [#1] Cain Kayin קַיִן
Qayin [#2] Kenite [#1] Kayin קַיִן
Qedar Kedar Kr קֵדָר
Qedemoth Kedemoth Km קְדֵמוֹת
Qedesh Kedesh Kee קֶדֶשׁ
Qedesh-Naftali Kedeshnaphtali Kee Naftl קֶדֶשׁ־נַפתָּלִי
Qedmah Kedemah Km קֵדמָה
Qehath Kohath Kh קְהָת
Qehathim Kohathites Khm קְהָתִים
Qehelathah Kehelathah Khl קְהֵלָתָה
Qeilah Keilah K`l קְעִילָה
Qelayah Kelaiah Kly קֵלָיָה
Qelita Kelita Kl+ קְלִיטָא
Qemuel Kemuel Kml קְמוּאֵל
Qenan [#1] Cainan Knn קֵינָן
Qenan [#2] Kenan Knn קֵינָן
Qenath Kenath Kn קְנָת
Qenaz Kenaz Knaz קְנַז
Qeni Kenite [#2] Kn קֵינִי
Qenim Kenites Knm קֵינִים
Qenizzi Kenezite Knizz קְנִזִּי
Qenizzim Kenizzites Knizzm קְנִזִּים
Qeren-Happukh Kerenhappuch Keren Happ קֶרֶן־הַפּוּך
Qeriyyoth Kerioth Kriyy קְרִיּוֹת
Qeros Keros Krs קֵירֹס
Qeturah Keturah K+r קְטוּרָה
Qetziah Kezia Kx` קְצִיעָה
Qetzitz Keziz Kxx קְצִיץ
Qidron Kidron Kirn קִדרוֹן
Qinah Kinah Kn קִינָה
Qir Kir Kr קִיר
Qir-Charaseth Kirharaseth Kr r$e קִיר־חֲרָשֶׂת
Qir-Chares Kirharesh Kr re$ קִיר־חָרֶשׂ
Qir-Chareseth Kirhareseth Kr re$e קִיר־חֲרֶשֶׂת
Qir-Cheres Kirheres Kr ere$ קִיר־חֶרֶשׂ
Qiryath Kirjath Kirya קִריַת
Qiryath-Arba Kirjatharba Kirya Arba` קִריַת־אַרבַּע
Qiryath-Arim Kirjatharim Kirya `rm קִריַת־עָרִים
Qiryathayim [#1] Kiriathaim Kiryyim קִריָתָיִם
Qiryathayim [#2] Kirjathaim Kiryyim קִריָתָיִם
Qiryath-Baal Kirjathbaal Kirya Ba`al קִריַת־בַּעַל
Qiryath-Chutzoth Kirjathhuzoth Kirya ux קִריַת־חֻצוֹת
Qiryath-Sannah Kirjathsannah Kirya Sann קִריַת־סַנָּה
Qiryath-Sefer Kirjathsepher Kirya Sfer קִריַת־סֵפֶר
Qiryath-Yearim Kirjathjearim Kirya Y`rm קִריַת־יְעָרִים
Qish Kish K קִישׁ
Qishi Kishi K קִישִׁי
Qishon [#1] Kishon [#1] Kn קִישׁוֹן
Qishon [#2] Kison Kn קִישׁוֹן
Qishyon [#1] Kishion Kiyn קִשׁיוֹן
Qishyon [#2] Kishon [#2] Kiyn קִשׁיוֹן
Qitron Kitron Ki+rn קִטרוֹן
Qivroth-Hattaawah Kibrothhattaavah Kivr Hattaw קִברוֹת־הַתַּאֲוָה
Qivtzayim Kibzaim Kivxayim קִבצַיִם
Qoa Koa K` קוֹעַ
Qolayah Kolaiah Kly קוֹלָיָה
Qorach [#1] Korah Kra קֹרַח
Qorach [#2] Kore [#1] Kra קֹרַח
Qorchi Korahite Kor קָרחִי
Qorchim [#1] Korahites Korm קָרחִים
Qorchim [#2] Korathites Korm קָרחִים
Qorchim [#3] Korhites Korm קָרחִים
Qore Kore [#2] Kr קוֹרֵא
Qotz [#1] Coz Kx קוֹץ
Qotz [#2] Koz Kx קוֹץ
Qushayah Kushaiah Ky קוּשָׁיָה

R

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Raamses Raamses Ra`amss רַעַמסֵס
Raamyah Raamiah Ra`amy רַעַמיָה
Rabbah Rabbah Rabb רַבָּה
Rabbath Rabbath Rabba רַבַּת
Rabbith Rabbith Rabb רַבִּית
Racham Raham Raam רַחַם
Rachav Rahab [#1] Rv רָחָב
Rachel [#1] Rachel Rl רָחֵל
Rachel [#2] Rahel Rl רָחֵל
Radday Raddai Radday רַדַּי
Rafa Rapha Rf רָפָא
Rafu Raphu Rf רָפוּא
Rahav Rahab [#2] Rahav רַהַב
Rakhal Rachal Rl רָכָל
Ram Ram Rm רָם
Ramah [#1] Raamah Ra`m רַעמָה
Ramah [#2] Ramah Rm רָמָה
Ramath Ramath Rma רָאמַת
Ramathayim-Tzofim Ramathaimzophim Rmayim Xfm רָמָתַיִם־צוֹפִים
Ramathi Ramathite Rm רָמָתִי
Ramath-Lechi Ramathlehi Rma Le רָמַת־לֶחִי
Ramath-Mitzpeh Ramathmizpeh Rma Mixp רָמַת־מִצפֶּה
Rameses Rameses Ra`mss רַעמְסֵס
Ramoth [#1] Ramoth [#1] Rm רָאמוֹת
Ramoth [#2] Ramoth [#2] Rm רָמוֹת
Ramoth-Gilad Ramothgilead Rm Gil` רָמוֹת־גִּלעָד
Ramyah Ramiah Ramy רַמיָה
Raqem Rakem Rkem רָקֶם
Raqqath Rakkath Rakka רַקַּת
Raqqon Rakkon Rakkn רַקּוֹן
Rav-Mag Rabmag Rav Mq רַב־מָג
Rav-Saris Rabsaris Rav Srs רַב־סָרִיס
Rav-Shaqeh Rabshakeh Rav k רַב־שָׁקֵה
Reayah [#1] Reaia Ry רְאָיָה
Reayah [#2] Reaiah Ry רְאָיָה
Rechavam Rehoboam Rav`m רְחַבעָם
Rechavyah Rehabiah Ravy רְחַביָה
Rechov Rehob Rv רְחֹב
Rechovoth Rehoboth Rv רְחֹבוֹת
Rechum Rehum Rm רְחוּם
Reelayah Reelaiah R`ly רְעֵלָיָה
Refach Rephah Refa רֶפַח
Refael Rephael Rfl רְפָאֵל
Refaim [#1] Rephaim Rfm רְפָאִים
Refaim [#2] Rephaims Rfm רְפָאִים
Refayah Rephaiah Rfy רְפָיָה
Refidim Rephidim Rfm רְפִידִים
Regem Regem Reqem רֶגֶם
Regem-Melekh Regemmelech Reqem Mele רֶגֶם־מֶלֶך
Rei Rei R` רֵעִי
Rekhah Rechah R רֵכָה
Rekhav Rechab Rv רֵכָב
Rekhavim Rechabites Rvm רֵכָבִים
Remalyah Remaliah Rmaly רְמַליָה
Remeth Remeth Reme רֶמֶת
Reqem Rekem Rekem רֶקֶם
Resen Resen Resen רֶסֶן
Reshef Resheph Reef רֶשֶׁף
Retzef Rezeph Rexef רֶצֶף
Retzin Rezin Rxn רְצִין
Reu Reu R` רְעוּ
Reuel [#1] Raguel R`l רְעוּאֵל
Reuel [#2] Reuel R`l רְעוּאֵל
Reumah Reumah Rm רְאוּמָה
Reuven Reuben Rvn רְאוּבֵן
Reuveni Reubenite Rvn רְאוּבֵנִי
Reuvenim Reubenites Rvnm רְאוּבֵנִים
Reva Reba Reva` רֶבַע
Rezon Rezon Rzn רְזוֹן
Rifath Riphath Rfa רִיפַת
Rimmon [#1] Remmon Rimmn רִמּוֹן
Rimmon [#2] Rimmon Rimmn רִמּוֹן
Rimmon-Methoar Remmonmethoar Rimmn Mr רִמּוֹן־מְתֹאָר
Rimmon-Paretz Rimmonparez Rimmn Prex רִמּוֹן־פָּרֶץ
Rinnah Rinnah Rinn רִנָּה
Rissah Rissah Riss רִסָּה
Rithmah Rithmah Rim רִתמָה
Ritzpah Rizpah Rixp רִצפָּה
Ritzya Rezia Rixy רִציָא
Rivay Ribai Rvay רִיבַי
Rivlah Riblah Rivl רִבלָה
Rivqah Rebekah Rivk רִבקָה
Roglim Rogelim Rqlm רֹגלִים
Rohgah Rohgah Rohg רָהגָּה
Romamti-Ezer Romamtiezer Rmamt `Ezer רוֹמַמתִּי־עֶזֶר
Rosh Rosh R רֹאשׁ
Ruchamah Ruhamah Rum רֻחָמָה
Rumah [#1] Arumah Rm ארוּמָה
Rumah [#2] Rumah Rm רוּמָה
Ruth Ruth R רוּת

S

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Saf Saph Saf סַף
Sakhar Sacar r שָׂכָר
Sakhyah Shachia y שָׂכיָה
Salkhah [#1] Salcah Sal סַלכָה
Salkhah [#2] Salchah Sal סַלכָה
Sallay Sallai Sally סַלָּי
Sallu Sallu Sall סַלּוּא
Salma Salma alm שַׂלמָא
Salmah Salmon [#1] alm שַׂלמָה
Salmon Salmon [#2] almn שַׂלמוֹן
Salu Salu Sl סָלוּא
Samgar-Nevu Samgarnebo Samgar Nv סַמגַּר־נְבוּ
Samlah Samlah aml שַׂמלָה
Sancheriv Sennacherib Sanrv סַנחֵרִיב
Sansannah Sansannah Sansann סַנסַנָּה
Sanvallat Sanballat Sanvalla+ סַנבַלַּט
Sarach Sarah [#1] ra שָׂרַח
Saraf Saraph rf שָׂרָף
Sarah Sarah [#2] r שָׂרָה
Saray Sarai ray שָׂרַי
Sardim Sardites Sardm סַרדִּים
Saretzer [#1] Sharezer arexer שַׂראֶצֶר
Saretzer [#2] Sherezer arexer שַׂראֶצֶר
Sargon Sargon Sarqn סַרגוֹן
Sarid Sarid r שָׂרִיד
Sar-Sekhim Sarsechim ar Sm שַׂר־סְכִים
Satan Satan +n שָׂטָן
Savta Sabta Savt סַבתָּא
Savtah Sabtah Savt סַבתָּה
Savtekha Sabtecha Savt סַבתְּכָא
Sedom Sodom Sm סְדֹם
Sefar Sephar Sfr סְפָר
Sefarad Sepharad Sfra סְפָרַד
Sefarwayim Sepharvaim Sfarwayim סְפַרוַיִם
Sefarwim Sepharvites Sfarwm סְפַרוִים
Seguv Segub qv שְׂגוּב
Seir Seir `r שֵׂעִיר
Seirath Seirath `r שְׂעִירָת
Sekhakhah Secacah S סְכָכָה
Sekhu Sechu e שֶׂכוּ
Sela [#1] Sela Sela` סֶלַע
Sela [#2] Selah [#1] Sela` סֶלַע
Selah Selah [#2] Sel סֶלָה
Sela-Hammachleqoth Selahammahlekoth Sela` Hammalk סֶלַע־הַמַּחלְקוֹת
Seled Seled Sele סֶלֶד
Semakhyah Semachiah Smay סְמַכיָה
Senaah Senaah Sn סְנָאָה
Senir [#1] Senir nr שְׂנִיר
Senir [#2] Shenir nr שְׂנִיר
Senneh Seneh Senn סֶנֶּה
Senuah Senuah Sn סְנוּאָה
Seorim Seorim `rm שְׂעֹרִים
Serach Serah era שֶׂרַח
Serayah Seraiah ry שְׂרָיָה
Sered Sered Sere סֶרֶד
Serug Serug rq שְׂרוּג
Sethur Sethur Sr סְתוּר
Seva Seba Sv סְבָא
Sevaim Sabeans [#1] Svm סְבָאִים
Sevam Shebam vm שְׂבָם
Seweneh Syene Swn סְוֵנֵה
Shaaf Shaaph a`af שַׁעַף
Shaalabbin Shaalabbin a`labbn שַׁעֲלַבִּין
Shaalim Shalim a`lm שַׁעֲלִים
Shaalvim Shaalbim a`alvm שַׁעַלבִים
Shaalvoni Shaalbonite a`alvn שַׁעַלבֹנִי
Shaarayim [#1] Shaaraim a`rayim שַׁעֲרַיִם
Shaarayim [#2] Sharaim a`rayim שַׁעֲרַיִם
Shaashgaz Shaashgaz a`qaz שַׁעֲשׁגַז
Shabbethay Shabbethai abbay שַׁבְּתַי
Shachar Shahar aar שַׁחַר
Shacharayim Shaharaim arayim שַׁחֲרַיִם
Shachatzimah Shahazimah axm שַׁחֲצִימָה
Shadrakh Shadrach ara שַׁדרַך
Shafam Shapham fm שָׁפָם
Shafan Shaphan fn שָׁפָן
Shafat Shaphat f+ שָׁפָט
Shafer Shapher fer שָׁפֶר
Shafir Saphir fr שָׁפִיר
Shageh Shage q שָׁגֵה
Shalef Sheleph lef שָׁלֶף
Shalem [#1] Salem lm שָׁלֵם
Shalem [#2] Shalem lm שָׁלֵם
Shalishah Shalisha li שָׁלִשָׁה
Shallekheth Shallecheth allee שַׁלֶּכֶת
Shallum Shallum allm שַׁלּוּם
Shallun Shallun alln שַׁלּוּן
Shalman Shalman alman שַׁלמַן
Shalmaneser Shalmaneser almaneser שַׁלמַנאֶסֶר
Shalmay Shalmai almay שַׁלמַי
Shama Shama m` שָׁמָע
Shamer Shamer mer שָׁמֶר
Shamgar Shamgar amgar שַׁמגַּר
Shamhuth Shamhuth amh שַׁמהוּת
Shamir Shamir mr שָׁמִיר
Shamma Shamma amm שַׁמָּא
Shammah Shammah amm שַׁמָּה
Shammay Shammai ammay שַׁמַּי
Shammoth Shammoth amm שַׁמּוֹת
Shammua Shammua amm` שַׁמּוּעַ
Shamsheray Shamsherai amray שַׁמשְׁרַי
Sharar Sharar rr שָׁרָר
Sharay Sharai ry שָׁרָי
Sharesh Sheresh re שָׁרֶשׁ
Sharon Sharon rn שָׁרוֹן
Sharoni Sharonite rn שָׁרוֹנִי
Sharuchen Sharuhen ren שָׁרוּחֶן
Shashaq Shashak k שָׁשָׁק
Shashay Shashai ay שָׁשַׁי
Shaul [#1] Saul l שָׁאוּל
Shaul [#2] Shaul l שָׁאוּל
Shaulim Shaulites lm שָׁאוּלִים
Shaweh Shaveh w שָׁוֵה
Shawsha Shavsha aw שַׁושָׁא
Sheal Sheal l שְׁאָל
Shealtiel [#1] Salathiel altl שְׁאַלתִּיאֵל
Shealtiel [#2] Shealtiel altl שְׁאַלתִּיאֵל
Shearyah Sheariah `ary שְׁעַריָה
Shear-Yashuv Shearjashub r Yv שְׁאָר־יָשׁוּב
Shecharyah Shehariah ary שְׁחַריָה
Shedeur Shedeur r שְׁדֵיאוּר
Sheerah Sherah er שֶׁאֱרָה
Shefam Shepham fm שְׁפָם
Shefatyah [#1] Shephathiah fa+y שְׁפַטיָה
Shefatyah [#2] Shephatiah fa+y שְׁפַטיָה
Shefi Shephi f שְׁפִי
Shefo Shepho f שְׁפוֹ
Shefufam Shupham ffm שְׁפוּפָם
Shefufan Shephuphan ffn שְׁפוּפָן
Shekhanyah [#1] Shecaniah any שְׁכַניָה
Shekhanyah [#2] Shechaniah any שְׁכַניָה
Shekhem [#1] Shechem em שְׁכֶם
Shekhem [#2] Sichem em שְׁכֶם
Shelach [#1] Salah ela שֶׁלַח
Shelach [#2] Shelah [#1] ela שֶׁלַח
Shelach [#3] Siloah ela שֶׁלַח
Shelah Shelah [#2] l שֵׁלָה
Shelanim Shelanites lnm שֵׁלָנִים
Shelemyah Shelemiah elemy שֶׁלֶמיָה
Shelesh Shelesh le שֵׁלֶשׁ
Shelomi Shelomi lm שְׁלֹמִי
Shelomith Shelomith lm שְׁלוֹמִית
Shelomoh Solomon lm שְׁלֹמֹה
Shelomoth Shelomoth lm שְׁלֹמוֹת
Shelumiel Shelumiel luml שְׁלֻמִיאֵל
Shem Shem m שֵׁם
Shema Shema ma` שְׁמַע
Shemaah Shemaah m` שְׁמָעָה
Shemaryah [#1] Shamariah mary שְׁמַריָה
Shemaryah [#2] Shemariah mary שְׁמַריָה
Shemayah Shemaiah ma`y שְׁמַעיָה
Shemer Shemer emer שֶׁמֶר
Shemever Shemeber emver שֶׁמאֵבֶר
Shemida Shemida m` שְׁמִידָע
Shemidaim Shemidaites m`m שְׁמִידָעִים
Sheminith Sheminith mn שְׁמִינִית
Shemiramoth Shemiramoth mrm שְׁמִירָמוֹת
Shemuel [#1] Samuel ml שְׁמוּאֵל
Shemuel [#2] Shemuel ml שְׁמוּאֵל
Shen Shen n שֵׁן
Shenatztzar Shenazar enaxxar שֶׁנאַצַּר
Sherevyah Sherebiah rvy שֵׁרֵביָה
Sheshakh Sheshach a שֵׁשַׁך
Sheshan Sheshan n שֵׁשָׁן
Sheshay Sheshai ay שֵׁשַׁי
Sheshbatztzar Sheshbazzar baxxar שֵׁשׁבַּצַּר
Sheth [#1] Seth שֵׁת
Sheth [#2] Sheth שֵׁת
Shethar Shethar r שֵׁתָר
Shethar-Boznay Shetharboznai ar Bznay שְׁתַר־בּוֹזנַי
Sheva [#1] Sabeans [#2] v שְׁבָא
Sheva [#2] Sheba v שְׁבָא
Shevanyah Shebaniah vany שְׁבַניָה
Shevarim Shebarim vrm שְׁבָרִים
Shevat Sebat v+ שְׁבָט
Shevayim Sabeans [#3] vyim שְׁבָאיִם
Shever Sheber ever שֶׁבֶר
Shevna Shebna evn שֶׁבנָא
Shevuel Shebuel vl שְׁבוּאֵל
Shewa Sheva w שְׁוָא
Shibboleth Shibboleth ibble שִׁבֹּלֶת
Shichor [#1] Shihor r שִׁיחוֹר
Shichor [#2] Sihor r שִׁיחוֹר
Shichor-Livnath Shihorlibnath r Livn שִׁיחוֹר־לִבנָת
Shifi Shiphi if` שִׁפעִי
Shifmi Shiphmite ifm שִׁפמִי
Shifrah Shiphrah ifr שִׁפרָה
Shiftan Shiphtan if+n שִׁפטָן
Shiggayon Shiggaion iggyn שִׁגָּיוֹן
Shigyonoth Shigionoth iqyn שִׁגיֹנוֹת
Shikhmim Shechemites imm שִׁכמִים
Shikkeron Shicron iccrn שִׁכְּרוֹן
Shilchi Shilhi il שִׁלחִי
Shilchim Shilhim ilm שִׁלחִים
Shillem Shillem illm שִׁלֵּם
Shillemim Shillemites illmm שִׁלֵּמִים
Shilo Shiloh [#1] l שִׁילוֹ
Shiloach Shiloah il שִׁלֹחַ
Shiloh Shiloh [#2] l שִׁילֹה
Shiloni [#1] Shiloni ln שִׁילוֹנִי
Shiloni [#2] Shilonite ln שִׁילוֹנִי
Shilonim Shilonites lnm שִׁילוֹנִים
Shilshah Shilshah il שִׁלשָׁה
Shima [#1] Shimea im` שִׁמעָא
Shima [#2] Shimma im` שִׁמעָא
Shimah Shimeah im` שִׁמעָה
Shimam Shimeam imm שִׁמאָם
Shimath Shimeath im` שִׁמעָת
Shimathim Shimeathites im`m שִׁמעָתִים
Shimi [#1] Shimei im` שִׁמעִי
Shimi [#2] Shimhi im` שִׁמעִי
Shimi [#3] Shimi im` שִׁמעִי
Shimim Shimites im`m שִׁמעִים
Shimon [#1] Shimeon im`n שִׁמעוֹן
Shimon [#2] Shimon mn שִׁימוֹן
Shimon [#3] Simeon im`n שִׁמעוֹן
Shimonim Simeonites im`nm שִׁמעוֹנִים
Shimrath Shimrath imr שִׁמרָת
Shimri [#1] Shimri imr שִׁמרִי
Shimri [#2] Simri imr שִׁמרִי
Shimrith Shimrith imr שִׁמרִית
Shimron Shimron imrn שִׁמרוֹן
Shimronim Shimronites imrnm שִׁמרוֹנִים
Shimron-Meron Shimronmeron imrn Mrn שִׁמרוֹן־מְראוֹן
Shimshay Shimshai imay שִׁמשַׁי
Shimshon Samson imn שִׁמשׁוֹן
Shinar [#1] Babylonish in`r שִׁנעָר
Shinar [#2] Shinar in`r שִׁנעָר
Shinav Shinab inv שִׁנאָב
Shion Shion n שִׁיאֹן
Shisha Shisha שִׁישָׁא
Shishaq Shishak ak שִׁישַׁק
Shitray Shitrai i+ray שִׁטרַי
Shittim Shittim i++m שִׁטִּים
Shivah Shebah iv` שִׁבעָה
Shiza Shiza z שִׁיזָא
Shoa Shoa ` שׁוֹעַ
Shofakh Shophach fa שׁוֹפַך
Shofan Shophan fn שׁוֹפָן
Shoham Shoham ham שֹׁהַם
Shomer Shomer mr שׁוֹמֵר
Shomron Samaria mrn שֹׁמרוֹן
Shomronim Samaritans mrnm שֹׁמרוֹנִים
Shoshannim Shoshannim annm שֹׁשַׁנִּים
Shoshannim-Eduth Shoshannimeduth annm ` שֹׁשַׁנִּים־עֵדוּת
Shovakh Shobach va שׁוֹבַך
Shoval Shobal vl שׁוֹבָל
Shovav Shobab vv שׁוֹבָב
Shovay Shobai vy שֹׁבָי
Shoveq Shobek vk שׁוֹבֵק
Shovi Shobi v שֹׁבִי
Shua [#1] Shua ` שׁוּעָא
Shua [#2] Shuah [#1] ` שׁוּעַ
Shuach Shuah [#2] שׁוּחַ
Shual Shual `l שׁוּעָל
Shuchah Shuah [#3] שׁוּחָה
Shucham Shuham m שׁוּחָם
Shuchamim Shuhamites mm שׁוּחָמִים
Shuchi Shuhite שׁוּחִי
Shufamim Shuphamites fmm שׁוּפָמִים
Shulammith Shulamite lamm שׁוּלַמִּית
Shumathim Shumathites umm שֻׁמָתִים
Shunammith Shunammite namm שׁוּנַמִּית
Shunem Shunem nm שׁוּנֵם
Shuni Shuni n שׁוּנִי
Shunim Shunites nm שׁוּנִים
Shuppim Shuppim uppm שֻׁפִּים
Shur Shur r שׁוּר
Shushan Shushan an שׁוּשַׁן
Shushan-Eduth Shushaneduth an ` שׁוּשַׁן־עֵדוּת
Shushankhaye Susanchites any שׁוּשַׁנכָיֵא
Shuthalchim Shuthalhites ualm שֻׁתַלחִים
Shuthelach Shuthelah ela שׁוּתֶלַח
Shuvael Shubael vl שׁוּבָאֵל
Sia Sia S` סִיעָא
Siaha Siaha S`h סִיעֲהָא
Sibbekhay [#1] Sibbecai Sibbay סִבְּכַי
Sibbekhay [#2] Sibbechai Sibbay סִבְּכַי
Sibboleth Sibboleth Sibble סִבֹּלֶת
Sichon Sihon Sn סִיחוֹן
Siddim Siddim iddm שִׂדִּים
Sifmoth Siphmoth ifm שִׂפמוֹת
Silla Silla Sill סִלָּא
Sin Sin Sn סִין
Sinay Sinai Snay סִינַי
Sini Sinite Sn סִינִי
Sinim Sinim Snm סִינִים
Sion Sion [#1] n שִׂיאֹן
Sippay Sippai Sippay סִפַּי
Sirah Sirah Sir סִרָה
Siryon Sirion iryn שִׂריֹן
Sismay Sisamai Sismay סִסמַי
Sisra Sisera Ssr סִיסרָא
Sithri Zithri Sir סִתרִי
Sitnah Sitnah i+n שִׂטנָה
Sivmah [#1] Shibmah ivm שִׂבמָה
Sivmah [#2] Sibmah ivm שִׂבמָה
Sivrayim Sibraim Sivrayim סִברַיִם
Siwan Sivan Swn סִיוָן
So So S סוֹא
Sodi Sodi S סוֹדִי
Sofereth Sophereth Sfere סוֹפֶרֶת
Sokho [#1] Shocho שׂוֹכוֹ
Sokho [#2] Shoco שׂוֹכוֹ
Sokho [#3] Socho שׂוֹכוֹ
Sokhoh [#1] Shochoh שׂוֹכֹה
Sokhoh [#2] Sochoh שׂוֹכֹה
Sokhoh [#3] Socoh שׂוֹכֹה
Soreq Sorek rk שֹׂרֵק
Sotay Sotai S+ay סוֹטַי
Suach Suah S סוּחַ
Suf Red Sf סוּף
Sukhathim Suchathites m שׂוּכָתִים
Sukkiyyim Sukkiims Succiyym סֻכִּיִּים
Sukkoth Succoth Succ סֻכּוֹת
Sukkoth-Benoth Succothbenoth Succ Bn סֻכּוֹת־בְּנוֹת
Sur Sur Sr סוּר
Susi Susi Ss סוּסִי

T

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Taanath-Shiloh Taanathshiloh Tana il תַּאֲנַת־שִׁלֹה
Tabbaoth Tabbaoth abb` טַבָּעוֹת
Tabbath Tabbath abb טַבָּת
Tachan Tahan Taan תַּחַן
Tachanim Tahanites Tanm תַּחֲנִים
Tachash Thahash Taa תַּחַשׁ
Tachath Tahath Taa תַּחַת
Tachkemoni Tachmonite Tacmn תַּחכְּמֹנִי
Tachpanches [#1] Tahapanes Tapans תַּחפַּנחֵס
Tachpanches [#2] Tahpanhes Tapans תַּחפַּנחֵס
Tachpenes Tahpenes Tapns תַּחפְּנֵיס
Tachrea Tahrea Tar` תַּחרֵעַ
Tachtim-Chodshi Tahtimhodshi Tatm o תַּחתִּים־חָדשִׁי
Tadmor Tadmor Tamr תַּדמֹר
Tafath Taphath fa טָפַת
Talmay Talmai Talmay תַּלמַי
Talmon Talmon almn טַלמוֹן
Tamach [#1] Tamah Tma תָּמַח
Tamach [#2] Thamah Tma תָּמַח
Tamar Tamar Tmr תָּמָר
Tammuz Tammuz Tammz תַּמּוּז
Tanakh [#1] Taanach Ta`na תַּענַך
Tanakh [#2] Tanach Ta`na תַּענַך
Tanchumeth Tanhumeth Tanume תַּנחֻמֶת
Tappuach Tappuah Tapp תַּפּוּחַ
Tarach Tarah Tra תָּרַח
Taralah Taralah Tarl תַּראֲלָה
Tarea Tarea Tar` תַּארֵעַ
Tarpelaye Tarpelites arply טַרפְּלָיֵא
Tarshish [#1] Tarshish Tar תַּרשִׁישׁ
Tarshish [#2] Tharshish Tar תַּרשִׁישׁ
Tartan Tartan Tartn תַּרתָּן
Tartaq Tartak Tartk תַּרתָּק
Tattenay Tatnai Tattnay תַּתְּנַי
Taval Tabeal val טָבאַל
Tavel Tabeel vl טָבאֵל
Taverah Taberah Tav`r תַּבעֵרָה
Tavor Tabor Tvr תָּבוֹר
Tavrimmon Tabrimon avrimmn טַברִמֹּן
Techafneches Tehaphnehes Tafns תְּחַפנְחֵס
Techinnah Tehinnah Tinn תְּחִנָּה
Telach Telah Tela תֶּלַח
Telaim Telaim lm טְלָאִים
Telassar [#1] Telassar Tla$$r תְּלַשָּׂר
Telassar [#2] Thelasar Tla$$r תְּלַאשָּׂר
Tel-Aviv Telabib Tl vv תֵּל־אָבִיב
Tel-Charsha [#1] Telharesha Tl ar תֵּל־חַרשָׁא
Tel-Charsha [#2] Telharsa Tl ar תֵּל־חַרשָׁא
Telem Telem elem טֶלֶם
Tel-Melach Telmelah Tl Mela תֵּל־מֶלַח
Tema Tema Tm תֵּימָא
Teman Teman Tmn תֵּימָן
Temani [#1] Temani Tmn תֵּימָנִי
Temani [#2] Temanite Tmn תֵּימָנִי
Temanim Temanites Tmnm תֵּימָנִים
Temni Temeni Tmn תֵּימנִי
Teqel TEKEL Tkl תְּקֵל
Teqoa Tekoa Tk` תְּקוֹעַ
Teqoah Tekoah Tk` תְּקוֹעָה
Teqoi Tekoite Tk` תְּקוֹעִי
Teqoim Tekoites Tk`m תְּקוֹעִים
Terach Terah Tera תֶּרַח
Teresh Teresh Tere תֶּרֶשׁ
Tevach Tebah eva טֶבַח
Tevalyah Tebaliah valy טְבַליָה
Teveth Tebeth v טֵבֵת
Tevetz Thebez Tvx תֵּבֵץ
Tidal Tidal Ti`l תִּדעָל
Tifsach Tiphsah Tifsa תִּפסַח
Tiglath-Pileser Tiglathpileser Tiqla Pileser תִּגלַת־פִּלאֶסֶר
Tillegath-Pilneeser Tilgathpilneser Tillqa Pilneser תִּלְּגַת־פִּלנְאֶסֶר
Tilon Tilon Tln תִּילוֹן
Timna [#1] Timna Timn` תִּמנָע
Timna [#2] Timnah [#1] Timn` תִּמנָע
Timnah Timnah [#2] Timn תִּמנָה
Timnath Timnath Timn תִּמנָת
Timnathah Thimnathah Timn תִּמנָתָה
Timnath-Cheres Timnathheres Timna eres תִּמנַת־חֶרֶס
Timnath-Serach Timnathserah Timna Sera תִּמנַת־סֶרַח
Timni Timnite Timn תִּמנִי
Tiqwah Tikvah Tikw תִּקוָה
Tiras Tiras Trs תִּירָס
Tirathim Tirathites Tir`m תִּרעָתִים
Tirchanah Tirhanah Tirn תִּרחֲנָה
Tirhaqah Tirhakah Tirhk תִּרהָקָה
Tirshatha Tirshatha Tir תִּרשָׁתָא
Tirtzah Tirzah Tirx תִּרצָה
Tirya Tiria Try תִּיריָא
Tishbi Tishbite Tib תִּשׁבִּי
Titzi Tizite Tx תִּיצִי
Tivchath Tibhath iva טִבחַת
Tivni Tibni Tivn תִּבנִי
Toach Toah T תּוֹחַ
Tochu Tohu T תֹּחוּ
Tofel Tophel Tfel תֹּפֶל
Tofeth [#1] Tophet Tfe תֹּפֶת
Tofeth [#2] Topheth Tfe תֹּפֶת
Togarmah Togarmah Tqarm תּוֹגַרמָה
Toi Toi T` תֹּעִי
Tokhen Tochen Ten תֹּכֶן
Tola Tola Tl` תּוֹלָע
Tolad Tolad Tl תּוֹלָד
Tolaim Tolaites Tl`m תּוֹלָעִים
Toqhath Tikvath Tokha תָּקהַת
Tou Tou T` תֹּעוּ
Tov Tob v טוֹב
Tov-Adoniyyah Tobadonijah v niyy טוֹב־אֲדוֹנִיָּה
Toviyyah [#1] Tobiah viyy טוֹבִיָּה
Toviyyah [#2] Tobijah viyy טוֹבִיָּה
Tummim Thummim Tmmm תּוּמִּים
Tuval Tubal Tval תּוּבַל
Tuval-Qayin Tubalcain Tval Kayin תּוּבַל־קַיִן
Tzaanan Zaanan Xann צַאֲנָן
Tzaanannim [#1] Zaanaim Xa`nannm צַעֲנַנִּים
Tzaanannim [#2] Zaanannim Xa`nannm צַעֲנַנִּים
Tzadoq Zadok Xk צָדוֹק
Tzafnath-Paneach Zaphnathpaaneah Xfna Pa`n צָפנַת־פַּענֵחַ
Tzafon Zaphon Xfn צָפוֹן
Tzair Zair X`r צָעִיר
Tzalaf Zalaph Xlf צָלָף
Tzalmon [#1] Salmon [#3] Xalmn צַלמוֹן
Tzalmon [#2] Zalmon Xalmn צַלמוֹן
Tzalmonah Zalmonah Xalmn צַלמֹנָה
Tzalmunna Zalmunna Xalmunn` צַלמֻנָּע
Tzarathim Zorathites Xr`m צָרעָתִים
Tzarfath Zarephath Xrfa צָרפַת
Tzarthan [#1] Zaretan Xrn צָרתָן
Tzarthan [#2] Zarthan Xrn צָרתָן
Tzedad Zedad X צְדָד
Tzefanyah Zephaniah Xfany צְפַניָה
Tzefath Zephath Xfa צְפַת
Tzefathah Zephathah Xfa צְפַתָה
Tzefi Zephi Xf צְפִי
Tzefo Zepho Xf צְפוֹ
Tzefon Zephon Xfn צְפוֹן
Tzefonim Zephonites Xfnm צְפוֹנִים
Tzela Zelah Xla` צֵלַע
Tzeleq Zelek Xelek צֶלֶק
Tzelofchad Zelophehad Xlof צְלָפחָד
Tzeltzach Zelzah Xelxa צֶלצַח
Tzemarayim Zemaraim Xmrayim צְמָרַיִם
Tzemari Zemarite Xmr צְמָרִי
Tzenan Zenan Xnn צְנָן
Tzer Zer Xr צֵר
Tzeredah Zereda Xr צְרֵדָה
Tzeredathah Zeredathah Xr צְרֵדָתָה
Tzererath Zererath Xrr צְרֵרָת
Tzereth Zereth Xere צֶרֶת
Tzereth-Shachar Zarethshahar Xere aar צֶרֶת־שַׁחַר
Tzeri Zeri Xr צְרִי
Tzeror Zeror Xrr צְרוֹר
Tzeruah Zeruah Xr` צְרוּעָה
Tzeruyah Zeruiah Xry צְרוּיָה
Tzevayim Zebaim Xvym צְבָיִים
Tzevoim Zeboim [#1] Xv`m צְבֹעִים
Tzevoyim [#1] Zeboiim Xvym צְבוֹיִים
Tzevoyim [#2] Zeboim [#2] Xvyim צְבוֹיִם
Tzicha Ziha X צִיחָא
Tziddim Ziddim Xiddm צִדִּים
Tzidon [#1] Sidon Xn צִידוֹן
Tzidon [#2] Zidon Xn צִידוֹן
Tzidonim [#1] Sidonians Xnm צִידוֹנִים
Tzidonim [#2] Zidonians Xnm צִידוֹנִים
Tzidqiyyah [#1] Zedekiah Xikiyy צִדקִיָּה
Tzidqiyyah [#2] Zidkijah Xikiyy צִדקִיָּה
Tzifyon Ziphion Xifyn צִפיוֹן
Tzillah Zillah Xill צִלָּה
Tzillethay Zilthai Xillay צִלְּתַי
Tzin Zin Xin צִן
Tzior Zior X`r צִיעֹר
Tzippor Zippor Xippr צִפּוֹר
Tzipporah Zipporah Xippr צִפֹּרָה
Tziqlag Ziklag Xklaq צִיקלַג
Tzitz Ziz Xx צִיץ
Tziva Ziba Xv צִיבָא
Tzivon Zibeon Xiv`n צִבעוֹן
Tzivya Zibia Xivy צִביָא
Tzivyah Zibiah Xivy צִביָה
Tziyyon [#1] Sion [#2] Xiyyn צִיּוֹן
Tziyyon [#2] Zion Xiyyn צִיּוֹן
Tzoan Zoan X`an צֹעַן
Tzoar Zoar X`ar צֹעַר
Tzochar Zohar Xar צֹחַר
Tzofach Zophah Xfa צוֹפַח
Tzofar Zophar Xfar צוֹפַר
Tzofay Zophai Xfay צוֹפַי
Tzofim Zophim Xfm צֹפִים
Tzor [#1] Tyre Xr צוֹר
Tzor [#2] Tyrus Xr צוֹר
Tzorah [#1] Zareah Xor` צָרעָה
Tzorah [#2] Zorah Xor` צָרעָה
Tzorah [#3] Zoreah Xor` צָרעָה
Tzorathim Zareathites Xor`m צָרעָתִים
Tzorim Zorites Xor`m צָרעִים
Tzorthanah Zartanah Xoran צָרתַנָה
Tzova Zoba Xv צוֹבָא
Tzovah Zobah Xv צוֹבָה
Tzovevah Zobebah Xvv צֹבֵבָה
Tzuar Zuar X`r צוּעָר
Tzuf Zuph Xf צוּף
Tzur Zur Xr צוּר
Tzuriel Zuriel Xrl צוּרִיאֵל
Tzurishadday Zurishaddai Xraddy צוּרִישַׁדָּי

U

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Uel Uel ۴l אוּאֵל
Ufarsin UPHARSIN farsn וּפַרסִין
Ufaz Uphaz fz אוּפָז
Ukhal Ucal Ul אֻכָל
Ulam Ulam lm אוּלָם
Ulay Ulai ly אוּלָי
Ulla Ulla `Ull עֻלָּא
Umah Ummah `Um עֻמָה
Unni Unni `Unn עֻנִּי
Ur Ur r אוּר
Uri Uri r אוּרִי
Uriel Uriel rl אוּרִיאֵל
Urim Urim rm אוּרִים
Uriyyah [#1] Uriah riyy אוּרִיָּה
Uriyyah [#2] Urijah riyy אוּרִיָּה
Uthay Uthai `۱ay עוּתַי
Utz [#1] Huz `x עוּץ
Utz [#2] Uz `x עוּץ
Uzal Uzal zl אוּזָל
Uzay Uzai zay אוּזַי
Uziyya Uzzia `Uziyy עֻזִיָּא
Uzza [#1] Uzza `Uzz עֻזָּא
Uzza [#2] Uzzah `Uzz עֻזָּא
Uzzen-Sheerah Uzzensherah Uzzn er אֻזֵּן־שֶׁאֱרָה
Uzzi Uzzi `Uzz עֻזִּי
Uzziel Uzziel `Uzzl עֻזִּיאֵל
Uzziyyah Uzziah `Uzziyy עֻזִּיָּה

W

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Wanyah Vaniah Wany וַניָה
Washni Vashni Wan וַשׁנִי
Washti Vashti Wat וַשׁתִּי
Wayezatha Vajezatha Wayz וַיְזָתָא
Wofsi Vophsi Wofs וָפסִי

Y

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Yaaqan [#1] Jaakan Ya`kn יַעֲקָן
Yaaqan [#2] Jakan Ya`kn יַעֲקָן
Yaaqov Jacob Ya`kv יַעֲקֹב
Yaaqovah Jaakobah Ya`kv יַעֲקֹבָה
Yaareshyah Jaresiah Ya`rey יַעֲרֶשׁיָה
Yaasiel [#1] Jaasiel Ya`$l יַעֲשִׂיאֵל
Yaasiel [#2] Jasiel Ya`$l יַעֲשִׂיאֵל
Yaaso Jaasau Ya`$ יַעֲשׂוֹ
Yaazanyah Jaazaniah Yazany יַאֲזַניָה
Yaaziel Jaaziel Ya`zl יַעֲזִיאֵל
Yaaziyyah Jaaziah Ya`ziyy יַעֲזִיָּה
Yabboq Jabbok Yabbk יַבֹּק
Yabetz Jabez Ya`bx יַעבֵּץ
Yachath Jahath Yaa יַחַת
Yachatziel Jahziel Yaxl יַחֲצִיאֵל
Yachaziel Jahaziel Yazl יַחֲזִיאֵל
Yachdiel Jahdiel Yadl יַחדִּיאֵל
Yachdo Jahdo Yad יַחדּוֹ
Yachleel Jahleel Yall יַחלְאֵל
Yachleelim Jahleelites Yallm יַחלְאֵלִים
Yachmay Jahmai Yamay יַחמַי
Yachtzeel Jahzeel Yaxl יַחצְאֵל
Yachtzeelim Jahzeelites Yaxlm יַחצְאֵלִים
Yachzerah Jahzerah Yazr יַחזֵרָה
Yachzeyah Jahaziah Yazy יַחזְיָה
Yada Jada Y` יָדָע
Yaddo Jadau Yadd יַדּוֹ
Yaddua Jaddua Yadd` יַדּוּעַ
Yadon Jadon Yn יָדוֹן
Yael Jael Y`l יָעֵל
Yafia Japhia Yf` יָפִיעַ
Yaflet Japhlet Yafl+ יַפלֵט
Yafleti Japhleti Yafl+ יַפלֵטִי
Yafo [#1] Japho Yf יָפוֹ
Yafo [#2] Joppa Yf יָפוֹא
Yagur Jagur Yqr יָגוּר
Yahatz Jahaz Yahax יַהַץ
Yahday Jahdai Yhdy יָהדָּי
Yahtzah [#1] Jahazah Yahx יַהצָה
Yahtzah [#2] Jahzah Yahx יַהצָה
Yair Jair Yr יָאִיר
Yairi Jairite Yir יָאִרִי
Yakan Jachan Ya`cn יַעכָּן
Yakhin Jachin Yn יָכִין
Yakhinim Jachinites Ynm יָכִינִים
Yala Jaala Ya`l יַעלָא
Yalah Jaalah Ya`l יַעלָה
Yalam Jaalam Ya`lm יַעלָם
Yalon Jalon Yln יָלוֹן
Yamin Jamin Ymn יָמִין
Yaminim Jaminites Ymnm יָמִינִים
Yamlekh Jamlech Yaml יַמלֵך
Yanay Jaanai Ya`nay יַענַי
Yanoach Janoah Yn יָנוֹחַ
Yanochah Janohah Yn יָנוֹחָה
Yanum Janum Ynm יָנוּם
Yaqeh Jakeh Yk יָקֶה
Yaqim Jakim Ykm יָקִים
Yarach Jerah Yra יָרַח
Yarah Jarah Ya`r יַערָה
Yarcha Jarha Yar` יַרחָע
Yarden Jordan Yardn יַרדֵּן
Yare-Orgim Jaareoregim Ya`r rqm יַערֵי־אֹרגִים
Yarev Jareb Yrv יָרֵב
Yariv Jarib Yrv יָרִיב
Yarmuth Jarmuth Yarm יַרמוּת
Yaroach Jaroah Yr יָרוֹחַ
Yashar Jasher Yr יָשָׁר
Yashen Jashen Yn יָשֵׁן
Yashovam Jashobeam Yov`m יָשָׁבעָם
Yashuv Jashub Yv יָשׁוּב
Yashuvi-Lachem Jashubilehem Yuv Lem יָשֻׁבִי־לָחֶם
Yashuvim Jashubites Yvm יָשׁוּבִים
Yathniel Jathniel Yanl יַתנִיאֵל
Yattir Jattir Yattr יַתִּיר
Yatvah Jotbah Y+v יָטבָה
Yaval Jabal Yvl יָבָל
Yavesh Jabesh Yv יָבֵישׁ
Yavesh-Gilad Jabeshgilead Yv Gil` יָבֵישׁ־גִּלעָד
Yavin Jabin Yvn יָבִין
Yavneel Jabneel Yavnl יַבנְאֵל
Yavneh Jabneh Yavn יַבנֵה
Yawan [#1] Grecia Ywn יָוָן
Yawan [#2] Greece Ywn יָוָן
Yawan [#3] Javan Ywn יָוָן
Yazer [#1] Jaazer Ya`zr יַעזֵר
Yazer [#2] Jazer Ya`zr יַעזֵר
Yaziz Jaziz Yzz יָזִיז
Yearim Jearim Y`rm יְעָרִים
Yechdeyah Jehdeiah Yedy יֶחדְּיָה
Yechezqel [#1] Ezekiel Yezkl יְחֶזקֵאל
Yechezqel [#2] Jehezekel Yezkl יְחֶזקֵאל
Yechieli Jehieli Yl יְחִיאֵלִי
Yechiyyah Jehiah Yiyy יְחִיָּה
Yechizqiyyah Jehizkiah Yizkiyy יְחִזקִיָּה
Yechubbah Jehubbah Yubb יְחֻבָּה
Yedayah [#1] Jedaiah [#1] Ya`y יְדַעיָה
Yedayah [#2] Jedaiah [#2] Yy יְדָיָה
Yediael Jediael Y`l יְדִיעֲאֵל
Yedidah Jedidah Y יְדִידָה
Yedidyah Jedidiah Yyh יְדִידיָה
Yedo Iddo [#3] Ye`d יֶעדּוֹ
Yeduthun Jeduthun Yn יְדוּתוּן
Yefeth Japheth Yefe יֶפֶת
Yefunneh Jephunneh Yfunn יְפֻנֶּה
Yegar-Sahadutha Jegarsahadutha Yqar h יְגַר־שָׂהֲדוּתָא
Yehallelel [#1] Jehaleleel Yhallell יְהַלֶּלאֵל
Yehallelel [#2] Jehalelel Yhallell יְהַלֶּלאֵל
Yehoachaz Jehoahaz Yhz יְהוֹאָחָז
Yehoaddah Jehoadah Yh`add יְהוֹעַדָּה
Yehoaddan Jehoaddan Yh`addn יְהוֹעַדָּן
Yehoash Jehoash Yh יְהוֹאָשׁ
Yehochanan Jehohanan Yhnn יְהוֹחָנָן
Yehonadav Jehonadab Yhnv יְהוֹנָדָב
Yehonathan [#1] Jehonathan Yhnn יְהוֹנָתָן
Yehonathan [#2] Jonathan Yhnn יְהוֹנָתָן
Yehoram Jehoram Yhrm יְהוֹרָם
Yehoshafat Jehoshaphat Yhf+ יְהוֹשָׁפָט
Yehoshavath Jehoshabeath Yhav`a יְהוֹשַׁבעַת
Yehosheva Jehosheba Yheva` יְהוֹשֶׁבַע
Yehoshua [#1] Jehoshua Yhu` יְהוֹשֻׁעַ
Yehoshua [#2] Joshua Yhu` יְהוֹשֻׁעַ
Yehotzadaq [#1] Jehozadak Yhxk יְהוֹצָדָק
Yehotzadaq [#2] Josedech Yhxk יְהוֹצָדָק
Yehoyada Jehoiada Yhy` יְהוֹיָדָע
Yehoyakhin Jehoiachin Yhyn יְהוֹיָכִין
Yehoyaqim Jehoiakim Yhykm יְהוֹיָקִים
Yehoyariv Jehoiarib Yhyrv יְהוֹיָרִיב
Yehozavad Jehozabad Yhzv יְהוֹזָבָד
Yehu Jehu Yh יֵהוּא
Yehud [#1] Jehud Yhu יְהֻד
Yehud [#2] Jewry Yh יְהוּד
Yehud [#3] Judea Yh יְהוּד
Yehudah Judah Yh יְהוּדָה
Yehudaye Jews [#1] Yhy יְהוּדָיֵא
Yehudi [#1] Jehudi Yh יְהוּדִי
Yehudi [#2] Jew Yh יְהוּדִי
Yehudim Jews [#2] Yhm יְהוּדִים
Yehudith Judith Yh יְהוּדִית
Yehudiyyah Jehudijah Yhuiyy יְהֻדִיָּה
Yehukhal Jehucal Yhal יְהוּכַל
Yeiel [#1] Jehiel Y`l יְעִיאֵל
Yeiel [#2] Jeiel Y`l יְעִיאֵל
Yekholyah [#1] Jecholiah Yoly יְכָליָה
Yekholyah [#2] Jecoliah Yoly יְכָליָה
Yekhonyah Jeconiah Yony יְכָניָה
Yemimah Jemima Ymm יְמִימָה
Yemuel Jemuel Yml יְמוּאֵל
Yeothray Jeaterai Yoray יְאָתרַי
Yeqamam Jekameam Ykam`m יְקַמעָם
Yeqamyah [#1] Jecamiah Ykamy יְקַמיָה
Yeqamyah [#2] Jekamiah Ykamy יְקַמיָה
Yeqqavtzeel Jekabzeel Ykkavxl יְקַּבצְאֵל
Yequthiel Jekuthiel Ykl יְקוּתִיאֵל
Yerachmeel Jerahmeel Yraml יְרַחמְאֵל
Yerachmeelim Jerahmeelites Yramlm יְרַחמְאֵלִים
Yered [#1] Jared Yere יֶרֶד
Yered [#2] Jered Yere יֶרֶד
Yeremay Jeremai Yrmay יְרֵמַי
Yeremoth Jeremoth Yrm יְרֵמוֹת
Yericho Jericho Yr יְרִיחוֹ
Yeriel Jeriel Yrl יְרִיאֵל
Yerimoth Jerimoth Yrm יְרִימוֹת
Yerioth Jerioth Yr` יְרִיעוֹת
Yerivay Jeribai Yrvay יְרִיבַי
Yeriyyah [#1] Jeriah Yriyy יְרִיָּה
Yeriyyah [#2] Jerijah Yriyy יְרִיָּה
Yerocham Jeroham Yrm יְרֹחָם
Yerubbaal Jerubbaal Yrubba`al יְרֻבַּעַל
Yerubbesheth Jerubbesheth Yrubbee יְרֻבֶּשֶׁת
Yeruel Jeruel Yrl יְרוּאֵל
Yerusha Jerusha Yr יְרוּשָׁא
Yerushah Jerushah Yr יְרוּשָׁה
Yerushalaim Jerusalem Yrlaim יְרוּשָׁלִַם
Yesarelah Jesharelah Y$arl יְשַׂראֵלָה
Yeshanah Jeshanah Yn יְשָׁנָה
Yeshayah [#1] Isaiah Ya`y יְשַׁעיָה
Yeshayah [#2] Jesaiah Ya`y יְשַׁעיָה
Yeshayah [#3] Jeshaiah Ya`y יְשַׁעיָה
Yesher Jesher Yer יֵשֶׁר
Yeshevav Jeshebeab Yeevv יֶשֶׁבאָב
Yeshimon Jeshimon Ymn יְשִׁימֹן
Yeshishay Jeshishai Yay יְשִׁישַׁי
Yeshochayah Jeshohaiah Yy יְשׁוֹחָיָה
Yeshua Jeshua Y` יֵשׁוּעַ
Yeshurun [#1] Jeshurun Yurn יְשֻׁרוּן
Yeshurun [#2] Jesurun Yurn יְשֻׁרוּן
Yesimiel Jesimiel Y$mil יְשִׂימִאֵל
Yether Jether Yeer יֶתֶר
Yetheth Jetheth Y יְתֵת
Yetur Jetur Y+r יְטוּר
Yetzer Jezer Yxer יֵצֶר
Yetzochar Jezoar Yxar יְצֹחַר
Yeuel Jeuel Y`l יְעוּאֵל
Yeush [#1] Jehush Y` יְעוּשׁ
Yeush [#2] Jeush Y` יְעוּשׁ
Yeutz Jeuz Y`x יְעוּץ
Yeverekhyah Jeberechiah Yverey יְבֶרֶכיָה
Yevus Jebus Yvs יְבוּס
Yevusi [#1] Jebusi Yvs יְבוּסִי
Yevusi [#2] Jebusite Yvs יְבוּסִי
Yevusim Jebusites Yvsm יְבוּסִים
Yewanim Grecians Ywnm יְוָנִים
Yezanyah Jezaniah Yzany יְזַניָה
Yeziel Jeziel Yzl יְזִיאֵל
Yidalah Idalah Yil יִדאֲלָה
Yidbash Idbash Yib יִדבָּשׁ
Yiddo Iddo [#4] Yidd יִדּוֹ
Yidlaf Jidlaph Yilf יִדלָף
Yifdeyah Iphedeiah Yify יִפדְיָה
Yiftach [#1] Jephthah Yift יִפתָּח
Yiftach [#2] Jiphtah Yift יִפתָּח
Yiftach-El Jiphthahel Yifta l יִפתַּח־אֵל
Yigal [#1] Igal Yiql יִגאָל
Yigal [#2] Igeal Yiql יִגאָל
Yigdalyah Igdaliah Yiqdaly יִגדַּליָה
Yimla Imla Yiml יִמלָא
Yimlah Imlah Yiml יִמלָה
Yimna Imna Yimn` יִמנָע
Yimnah [#1] Imnah Yimn יִמנָה
Yimnah [#2] Jimna Yimn יִמנָה
Yimnah [#3] Jimnah Yimn יִמנָה
Yimnim Jimnites Yimnm יִמנִים
Yimrah Imrah Yimr יִמרָה
Yiriyyayh Irijah Yiriyyyh יִראִיָּיה
Yirmeyah Jeremiah Yirmy יִרמְיָה
Yiron Iron Yirn יִראוֹן
Yirpeel Irpeel Yirpl יִרפְּאֵל
Yischaq Isaac [#1] Yi$k יִשׂחָק
Yishay Jesse Yiay יִשַׁי
Yishbach Ishbah Yib יִשׁבָּח
Yishbaq Ishbak Yibk יִשׁבָּק
Yishbi-Benov Ishbibenob Yib Bnv יִשׁבִּי־בְּנֹב
Yishi Ishi [#2] Yi` יִשׁעִי
Yishma Ishma Yim יִשׁמָא
Yishmael Ishmael Yim`l יִשׁמָעֵאל
Yishmayah [#1] Ishmaiah Yima`y יִשׁמַעיָה
Yishmayah [#2] Ismaiah Yima`y יִשׁמַעיָה
Yishmeeli [#1] Ishmaelite Yim`l יִשׁמְעֵלִי
Yishmeeli [#2] Ishmeelite Yim`l יִשׁמְעֵאלִי
Yishmeelim [#1] Ishmaelites Yim`lm יִשׁמְעֵאלִים
Yishmeelim [#2] Ishmeelites Yim`lm יִשׁמְעֵאלִים
Yishmeray Ishmerai Yimray יִשׁמְרַי
Yishpah Ispah Yip יִשׁפָּה
Yishpan Ishpan Yipn יִשׁפָּן
Yishshiyyah [#1] Ishiah Yiiyy יִשִּׁיָּה
Yishshiyyah [#2] Ishijah Yiiyy יִשִּׁיָּה
Yishshiyyah [#3] Isshiah Yiiyy יִשִּׁיָּה
Yishshiyyah [#4] Jesiah Yiiyy יִשִּׁיָּה
Yishwah [#1] Ishuah Yiw יִשׁוָה
Yishwah [#2] Isuah Yiw יִשׁוָה
Yishwi [#1] Ishuai Yiw יִשׁוִי
Yishwi [#2] Ishui Yiw יִשׁוִי
Yishwi [#3] Isui Yiw יִשׁוִי
Yishwi [#4] Jesui Yiw יִשׁוִי
Yishwim Jesuites Yiwm יִשׁוִים
Yiskah Iscah Yisc יִסכָּה
Yismakhyah Ismachiah Yismay יִסמַכיָה
Yisrael Israel Yi$rl יִשׂרָאֵל
Yisreeli Israelite Yi$rl יִשׂרְאֵלִי
Yisreelim Israelites Yi$rlm יִשׂרְאֵלִים
Yisreelith Israelitish Yi$rl יִשׂרְאֵלִית
Yissaskhar Issachar Yi$$jr יִשָּׂשכָר
Yithlah Jethlah Yil יִתלָה
Yithmah Ithmah Yim יִתמָה
Yithnan Ithnan Yinn יִתנָן
Yithra Ithra Yir יִתרָא
Yithran Ithran Yirn יִתרָן
Yithream Ithream Yir`m יִתרְעָם
Yithri Ithrite Yir יִתרִי
Yithrim Ithrites Yirm יִתרִים
Yithro Jethro Yir יִתרוֹ
Yitzchaq Isaac [#2] Yixk יִצחָק
Yitzhar [#1] Izehar Yixhr יִצהָר
Yitzhar [#2] Izhar Yixhr יִצהָר
Yitzharim [#1] Izeharites Yixhrm יִצהָרִים
Yitzharim [#2] Izharites Yixhrm יִצהָרִים
Yitzri Izri Yixr יִצרִי
Yitzrim Jezerites Yixrm יִצרִים
Yivchar Ibhar Yivr יִבחָר
Yivleam Ibleam Yivl`m יִבלְעָם
Yivneyah Ibneiah Yivny יִבנְיָה
Yivniyyah Ibnijah Yivniyy יִבנִיָּה
Yivsam Jibsam Yiv$m יִבשָׂם
Yizliah Jezliah Yizl יִזלִיאָה
Yizrachi Izrahite Yizr יִזרָחִי
Yizrachyah [#1] Izrahiah Yizray יִזרַחיָה
Yizrachyah [#2] Jezrahiah Yizray יִזרַחיָה
Yizreel Jezreel Yizr`el יִזרְעֶאל
Yizreeli Jezreelite Yizr`l יִזרְעֵאלִי
Yizreelith Jezreelitess Yizr`l יִזרְעֵאלִית
Yizziyyah Jeziah Yizziyy יִזִּיָּה
Yoach Joah Y יוֹאָח
Yoachaz Joahaz Yz יוֹאָחָז
Yoash Joash Y יוֹאָשׁ
Yoav Joab Yv יוֹאָב
Yocha Joha Y יוֹחָא
Yochanan Johanan Ynn יוֹחָנָן
Yoed Joed Y` יוֹעֵד
Yoel Joel Yl יוֹאֵל
Yoelah Joelah Y`l יוֹעֵאלָה
Yoezer Joezer Y`ezer יוֹעֶזֶר
Yogbohah Jogbehah Yoqbh יָגבֳּהָה
Yogli Jogli Yoql יָגלִי
Yokheved Jochebed Yeve יוֹכֶבֶד
Yonadav Jonadab Ynv יוֹנָדָב
Yonah Jonah Yn יוֹנָה
Yonath-Elem-Rechoqim Jonathelemrechokim Yna lem Rkm יוֹנַת־אֵלֶם־רְחֹקִים
Yoqdeam Jokdeam Yok`m יָקדְעָם
Yoqim Jokim Ykm יוֹקִים
Yoqmeam Jokmeam Yokm`m יָקמְעָם
Yoqmoam Jokneam [#1] Yokm`m יָקמֳעָם
Yoqneam Jokneam [#2] Yokn`m יָקנְעָם
Yoqshan Jokshan Yokn יָקשָׁן
Yoqtan Joktan Yok+n יָקטָן
Yoqtheel Joktheel Yokl יָקתְאֵל
Yorah Jorah Yr יוֹרָה
Yoram Joram Yrm יוֹרָם
Yoray Jorai Yray יוֹרַי
Yorovam Jeroboam Yorov`m יָרָבעָם
Yorqoam Jorkoam York`m יָרקֳעָם
Yosef Joseph Ysf יוֹסֵף
Yoshafat Joshaphat Yf+ יוֹשָׁפָט
Yoshah Joshah Y יוֹשָׁה
Yoshawyah Joshaviah Yawy יוֹשַׁויָה
Yoshbeqashah Joshbekashah Yobk יָשׁבְּקָשָׁה
Yoshivyah Josibiah Yivy יוֹשִׁביָה
Yoshiyyah Josiah Yiyy יֹאשִׁיָּה
Yosifyah Josiphiah Ysify יוֹסִפיָה
Yotham Jotham Ym יוֹתָם
Yotvath Jotbath Yo+v יָטבָת
Yotvathah Jotbathah Yo+v יָטבָתָה
Yotzadaq Jozadak Yxk יוֹצָדָק
Yov Job [#2] Yv יוֹב
Yovav Jobab Yvv יוֹבָב
Yoyada Joiada Yy` יוֹיָדָע
Yoyaqim Joiakim Yykm יוֹיָקִים
Yoyariv Joiarib Yyrv יוֹיָרִיב
Yozavad [#1] Josabad Yzv יוֹזָבָד
Yozavad [#2] Jozabad Yzv יוֹזָבָד
Yozavad [#3] Jozachar Yzv יוֹזָבָד
Yukhal Jucal Yal יוּכַל
Yushav-Chesed Jushabhesed Yav ese יוּשַׁב־חֶסֶד
Yuttah Juttah Y++ יוּטָּה
Yuval Jubal Yvl יוּבָל

Z

A | B | C | D | E | G | H | I | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z

Emphatic KJV 1769 KJV Full Transliteration Hebrew
Zaawan [#1] Zaavan Za`wn זַעֲוָן
Zaawan [#2] Zavan Za`wn זַעֲוָן
Zabbay Zabbai Zabbay זַבַּי
Zaham Zaham Zham זָהַם
Zakher Zacher Zer זָכֶר
Zakkay Zaccai Zaccay זַכַּי
Zakkur [#1] Zacchur Zaccr זַכּוּר
Zakkur [#2] Zaccur Zaccr זַכּוּר
Zamzummim Zamzummims Zamzummm זַמזֻמִּים
Zanoach Zanoah Zn זָנוֹחַ
Zarach Zarah Zra זָרַח
Zarchim Zarhites Zarm זַרחִים
Zared Zared Zre זָרֶד
Zattu [#1] Zatthu Zatt זַתּוּא
Zattu [#2] Zattu Zatt זַתּוּא
Zavad Zabad Zv זָבָד
Zavdi Zabdi Zavd זַבדִּי
Zavdiel Zabdiel Zavdl זַבדִּיאֵל
Zavud [#1] Zabbud Zv זָבוּד
Zavud [#2] Zabud Zv זָבוּד
Zaza Zaza Zz זָזָא
Zeev Zeeb Zv זְאֵב
Zekharyah [#1] Zachariah Zary זְכַריָה
Zekharyah [#2] Zechariah Zary זְכַריָה
Zemirah Zemira Zmr זְמִירָה
Zerach Zerah Zera זֶרַח
Zerachyah Zerahiah Zray זְרַחיָה
Zered Zered Zere זֶרֶד
Zeresh Zeresh Zere זֶרֶשׁ
Zerubbavel Zerubbabel Zrubbvel זְרֻבָּבֶל
Zetham Zetham Zm זֵתָם
Zethan Zethan Zn זֵיתָן
Zethar Zethar Zar זֵתַר
Zethim Olivet Zm זֵיתִים
Zevach Zebah Zeva זֶבַח
Zevadyah Zebadiah Zvay זְבַדיָה
Zevina Zebina Zvn זְבִינָא
Zevuddah Zebudah Zvdd זְבוּדָּה
Zevul Zebul Zvul זְבֻל
Zevuloni Zebulonite Zvln זְבוּלֹנִי
Zevulonim Zebulunites Zvlnm זְבוּלֹנִים
Zevulun Zebulun Zvln זְבוּלוּן
Zia Zia Z` זִיעַ
Zif Ziph Zf זִיף
Zifah Ziphah Zf זִיפָה
Zifim [#1] Ziphims Zfm זִיפִים
Zifim [#2] Ziphites Zifm זִפִים
Zifron Ziphron Zifrn זִפרוֹן
Zikhri Zichri Zir זִכרִי
Zilpah Zilpah Zilp זִלפָּה
Zimmah Zimmah Zimm זִמָּה
Zimran Zimran Zimrn זִמרָן
Zimri Zimri Zimr זִמרִי
Zina Zina Zn זִינָא
Ziw Zif Ziw זִו
Ziza Ziza Zz זִיזָא
Zizah Zizah Zz זִיזָה
Zocheleth Zoheleth Zele זֹחֶלֶת
Zocheth Zoheth Z זוֹחֵת
Zuzim Zuzims Zzm זוּזִים


2008, All Rights Reserved